Zakład Karny w Żytkowicach

Żytkowice
26-930 Garbatka-Letnisko
woj. mazowieckie
Zobacz na mapie
telefon:(48) 62-11-250
e-mail:zk_zytkowice@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia dla osadzonych odbywają się od wtorku do czwartku oraz w soboty i niedziele, z wyłączeniem pierwszej i trzeciej soboty miesiąca oraz drugiej i czwartej niedzieli miesiąca, w godzinach 8:00 - 16:00.

Nie udziela się widzeń w niżej wymienione dni roku kalendarzowego:
1 stycznia - Nowy Rok; 6 stycznia - Święto Trzech Króli, 3 maja – Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja; Dzień Bożego Ciała; 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny; 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych; 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości; 25 grudnia - Boże Narodzenie.

Widzenia realizowane są w sali widzeń Zakładu Karnego w godzinach 8:00 – 16:00. Osoby, którym zostało przyznane widzenie z osadzonym powinny potwierdzić swoje stawiennictwo na widzenie w biurze przepustek jednostki nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem widzenia:

pierwsza tura widzeń realizowana w godzinach 8:00 - 9:15;

druga tura widzeń realizowana w godzinach 9:20 - 10:35;

trzecia tura widzeń realizowana w godzinach 10:40 - 11:55;

czwarta tura widzeń realizowana w godzinach 12:00 - 13:15;

piąta tura widzeń realizowana w godzinach 13:20 - 14:35;

szósta tura widzeń realizowana w godzinach 14:40 – 15:55;

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób bliskich w dni robocze pod nr telefonu (48) 666 10 47 w godzinach 8:00 – 13:00 a drogą elektroniczną na adres
e-mail: widzeniazytkowice@sw.gov.pl w godzinach 8:00 – 13:00.

Aby dokonać rejestracji na widzenie, należy ze strony internetowej Zakładu Karnego w Żytkowicach z zakładki „Dla interesantów – Widzenia” pobrać formularz zgłoszenia. Wypełniony, zgodnie ze wzorem formularz, należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: widzeniazytkowice@sw.gov.pl, w dni robocze wyłącznie w godzinach 8:00 – 13:00. Zgłoszenia otrzymane po godzinie 13:00 nie będą rozpatrywane.

Zakład Karny w Żytkowicach

Opis jednostki

Zakład Karny w Żytkowicach to półotwarta jednostka penitencjarna przeznaczona dla dorosłych recydywistów penitencjarnych. Wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Pionkach, zakład ma pojemność 561 miejsc. Obiekt jest wyposażony w bibliotekę, radiowęzeł, świetlice, wielofunkcyjne boisko sportowe oraz kaplicę. Znajduje się w gminie Garbatka-Letnisko, powiecie kozienickim, i podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Lublinie. Oddział Zewnętrzny w Pionkach jest przeznaczony dla recydywistów penitencjarnych z podgrupą klasyfikacyjną R-2 oraz R-3.

Historia

Zakład Karny w Żytkowicach został utworzony 10 lutego 1983 roku, po przekształceniu Ośrodka Przystosowania Społecznego, który funkcjonował od 1975 roku. Pierwszym naczelnikiem jednostki był kpt. Mikołaj Delsal. Zakład przechodził liczne modernizacje, w tym gruntowną przebudowę infrastruktury Oddziału Zewnętrznego w Pionkach w 2007 roku oraz budowę nowego pawilonu mieszkalnego w 2010 roku, zwiększając pojemność o 25%.

Ciekawostki

Pod koniec lat 80. XX wieku, w wyniku trudności związanych z zatrudnianiem więźniów, zakład stanął przed widmem likwidacji. Więźniowie i kadra więzienna solidarnie walczyli o utrzymanie zakładu, co przyciągnęło uwagę mediów i opinii publicznej. Dzięki ich staraniom, zakład uniknął zamknięcia, a sytuacja zwróciła uwagę na problemy więziennictwa w okresie transformacji ustrojowej.

Obecnie

Zakład Karny w Żytkowicach kontynuuje modernizację, w tym wymianę ogrodzeń oraz modernizację boiska sportowego i placu spacerowego. Zatrudnia 141 funkcjonariuszy oraz 10 pracowników cywilnych i dysponuje nowoczesną flotą samochodów operacyjnych oraz specjalnie przeszkolonym psem do wykrywania narkotyków.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Żytkowice | e-Paczka Żytkowice | Wypiska Żytkowice | Widzenia Żytkowice

Zakład Karny w Żytkowicach - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›