Zakład Karny w Zarębie

Leśna 4
59-800 Zaręba
woj. dolnośląskie
Zobacz na mapie
telefon:75 722 93 70
e-mail:zk_zareba@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia udzielane są we wtorki, czwartki i niedziele (oraz dodatkowo w następujące dni wolne – święta: TRZECH KRÓLI, ZIELONE ŚWIĄTKI, oraz w drugi dzień BOŻEGO NARODZENIA - jeżeli pierwszy dzień nie jest dniem widzeń) w godzinach 9:00 - 16:00.

Zgłoszenia na widzenia odbywają się za pomocą systemu rejestracji mailowej lub telefonicznej w godz. 7:15 - 15:15 od poniedziałku do piątku. Telefon kontaktowy jednostki: 75 722 93 95, email: zk_zareba@sw.gov.pl

Zakład Karny w Zarębie

Zakład Karny w Zarębie to półotwarta jednostka penitencjarna dla mężczyzn recydywistów oraz skazanych odbywających karę po raz pierwszy, zgodnie z zarządzeniem z dnia 10 lipca 2018 roku. Pojemność jednostki wynosi 454 miejsca, w tym dwa przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Historia

Zakład Karny w Zarębie rozpoczął działalność we wrześniu 1948 roku jako Ośrodek Pracy Więźniów, zainicjowany przez ministra bezpieczeństwa publicznego Stanisława Radkiewicza. Więźniowie, pracujący głównie w kamieniołomach, mieli w ten sposób rozwiązać problem produktywizacji. Zakład charakteryzował się otwartą architekturą, bez krat w oknach, umożliwiającą swobodne poruszanie się więźniów w ciągu dnia.

W 1956 roku, po amnestii, znacznie zmniejszyła się liczba więźniów, co doprowadziło do zamknięcia ośrodka. Budynki przekształcono na magazyny i hotel dla robotników kamieniołomów. W marcu 1958 roku zakład został ponownie otwarty i podporządkowany Więzieniu Karno-Śledczemu w Lubaniu Śląskim.

Lata 1960-1964 to okres największego przeludnienia jednostki, kiedy liczba więźniów sięgała 1200 osób. W 1967 roku teren zakładu został otoczony murem. W 1969 roku przeprowadzono kapitalny remont obiektów mieszkalnych. W 1972 roku jednostka stała się samodzielnym zakładem półotwartym dla recydywistów. W 1975 roku zlikwidowano Ośrodek Przystosowania Społecznego, a jego teren włączono do zakładu karnego.

W latach 80. XX wieku, zakład doświadczył wpływu strajków pracowniczych, co rzutowało na nastroje więźniów, którzy solidarizowali się ze strajkującymi pracownikami cywilnymi. Od tego czasu więźniowie uczestniczą także w nabożeństwach religijnych, co było jednym z ich postulatów.

Współczesność

W 1993 roku przeprowadzono reorganizację, w wyniku której zakład stał się półotwartą jednostką dla recydywistów penitencjarnych, z oddziałami aresztu śledczego i dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy. W kolejnych latach przeznaczenie jednostki ulegało dalszym zmianom.

W zakładzie funkcjonują biblioteka, boiska sportowe oraz wyodrębniony teren rekreacyjny wyposażony w przyrządy do ćwiczeń. Od 1995 roku działa ekumeniczna kaplica, gdzie regularnie odprawiane są nabożeństwa. Dzień modlitwy za skazanych obchodzony jest co roku w Wielki Poniedziałek.

Infrastruktura

Jednostka przeszła liczne modernizacje i remonty, w tym budowę kotłowni, pralni i kuchni ze stołówką. Od 2010 roku działają tu dwa oddziały penitencjarne, a szkolenia skazanych odbywają się w systemie kursowym.

Zakład Karny w Zarębie jest położony w miejscowości Zaręba i nadal spełnia ważną rolę w systemie penitencjarnym, oferując skazanym możliwości resocjalizacji i edukacji zawodowej.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Zaręba | e-Paczka Zaręba | Wypiska Zaręba | Widzenia Zaręba

Zakład Karny w Zarębie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›