Zakład Karny w Wołowie

Więzienna 6
56-100 Wołów
woj. dolnośląskie
Zobacz na mapie
telefon:(71) 37-58-100 / (71) 37-58-200
e-mail:zk_wolow@sw.gov.pl
widzenia:

I. Widzenia odbywają się w czwartki i piątki oraz niedziele w godzinach 9:00 – 16:00.

II. Widzenia odbywają się ponadto w następujące dni:
1 stycznia – Nowy Rok,
6 stycznia – Święto Trzech Króli,
pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy,
1 maja,
3 maja,
pierwszy dzień Zielonych Świątek,
dzień Bożego Ciała,
15 sierpnia,
1 listopada,
11 listopada,
25 grudnia,
26 grudnia.

III. Widzenia rozpoczynają się o następujących godzinach:
GRUPA I – o godz. 9:00,
GRUPA II – o godz. 11:00,
GRUPA III – o godz. 13:00,
GRUPA IV – o godz. 15:00.

IV. Zgłoszenia na widzenie są przyjmowane telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wnioskowany termin widzenia.

V. Zgłoszenia na widzenie za pośrednictwem telefonu są przyjmowane pod numerem telefonu 519 832 525, w dni pracy administracji, w godzinach 8:00 – 13:00.

VI. Formularz zgłoszeniowy na widzenie jest dostępny na stronie internetowej jednostki.

VII. Osoba ubiegająca się o widzenie z osadzonym przesyła wypełnione i podpisane zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres: widzenia_zkwolow@sw.gov.pl

Zakład Karny w Wołowie to jednostka typu zamkniętego, przeznaczona głównie dla recydywistów penitencjarnych. W skład zakładu wchodzą oddziały dla osób odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w warunkach zamkniętych oraz oddziały dla recydywistów odbywających karę w warunkach półotwartych. Zakład Karny w Wołowie dysponuje 1035 miejscami, rozmieszczonymi w 260 celach mieszkalnych.

Zakład Karny w Wołowie jest zlokalizowany w zachodniej części miasta Wołów, przy ul. Więziennej 6. Znajduje się w pobliżu magistrali kolejowej Wrocław – Zielona Góra oraz drogi wojewódzkiej nr 340.

Oddziały Specjalistyczne

W zakładzie funkcjonuje oddział terapeutyczny, przeznaczony dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, będących recydywistami. Ci osadzeni odbywają karę w warunkach zakładu zamkniętego. Dodatkowo, w jednostce znajduje się oddział dla osób stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub bezpieczeństwa zakładu. Mogą tu przebywać skazani, w tym młodociani, zakwalifikowani do kategorii opisanych w art. 88a § 1 k.k.w., oraz tymczasowo aresztowani, zakwalifikowani zgodnie z art. 212a § 1 k.k.w.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Wołów | e-Paczka Wołów | Wypiska

Wołów | Widzenia Wołów

Zakład Karny w Wołowie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani