Zakład Karny w Sztumie

Nowowiejskiego 14
82-400 Sztum
woj. pomorskie
Zobacz na mapie
telefon:55 267 28 00
e-mail:zk_sztum@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia odbywają się w godzinach od 08.00 do 15.00. w poniedziałek, wtorek, piątek oraz w pierwszą sobotę i trzecią niedzielę miesiąca.

Ustalenie dnia i godziny widzenia odbywa się telefonicznie pod numerem 55 267 28 34, w dni widzeń tj. w poniedziałek, wtorek, piątek oraz w pierwszą sobotę i trzecią niedzielę miesiąca w godzinach 8.00 - 14.00. Ustalenie dnia i godziny widzenia odbywa się z osobą ubiegającą się o widzenie najpóźniej jeden dzień przez planowanym widzeniem.

Rejestracja: w poniedziałek, wtorek, piątek oraz w pierwszą sobotę i trzecią niedzielę miesiąca (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 8.00 do 14.00. pod nr telefonu 55 267 28 34. W czasie rozmowy z funkcjonariuszem osoba zostanie poproszona o podanie imienia i nazwiska oraz imienia, nazwiska i imienia ojca osadzonego. Następnie zostanie poinformowana o możliwym terminie widzenia, godzinie stawienia się do zakładu karnego oraz godzinie rozpoczęcia widzenia.

W przypadku spóźnienia się osoby odwiedzającej na wyznaczony podczas rejestracji termin, dyrektor jednostki, a w dzień wolny od pracy administracji dowódca zmiany, będzie podejmował decyzję o zasadach i formie udzielenia lub odmowie udzielenia na widzenia.

Dyrektor jednostki, a w dzień wolny od pracy administracji dowódca zmiany, będzie miał prawo odmówić udzielenia widzenia w przypadku, gdy osoba odwiedzająca lub osadzony nie spełni wymogów formalnych określonych w zakładzie.

Prosimy by osoby odwiedzające stawiały się do zakładu punktualnie.
8:00-15:00

Zakład Karny w Sztumie jest jednostką typu zamkniętego i półotwartego dla dorosłych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych. Funkcjonuje tu oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego, które prowadzi nauczanie ogólne i zawodowe. Pojemność zakładu wynosi 1000 miejsc.

Od 1991 roku Zakład Karny w Sztumie wspólnie ze Sztumskim Centrum Kultury organizuje Ogólnopolski Przegląd Sztuki Więziennej, a od 2004 roku również Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej. Przegląd obejmuje kategorie artystyczne, literackie i teatralne.

W latach 2014-2015 zakład przeszedł gruntowny remont i termomodernizację. Wyremontowano cele, zbudowano nową łaźnię, przebudowano ambulatorium i odnowiono więzienną szkołę. Zakład karny obchodził swoje 100-lecie w 2014 roku, otrzymując sztandar od Ministra Sprawiedliwości.

Początki Zakładu Karnego w Sztumie 

Więzienie przyjęło pierwszych więźniów w 1914 roku. Kompleks był otoczony wysokim, czterometrowym murem oddzielającym go od miasta. Na południe od muru powstało 16 bliźniaczych domów dla urzędników więziennych, każdy z nich otoczony ogrodem i połączony z ulicą wyłożoną płytami. Główna aleja prowadząca do więzienia kończyła się wysoką bramą z całodobową strażnicą. Parter więzienia mieścił pracownie, magazyny odzieży, przebieralnie i łaźnie. Na wyższe piętra prowadziły żelazne schody, gdzie znajdowały się biura administracji oraz kościół z wieżą, widoczną z każdej części miasta. Początkowo więzienie miało 450 cel, tworzących literę „T”, a w połowie lat 30. dobudowano skrzydło dla 300 kolejnych więźniów, co nadało zakładowi kształt krzyża.

Okres Międzywojenny

W okresie międzywojennym więzienie służyło głównie resocjalizacji młodych ludzi poprzez pracę. Więźniowie byli kształceni przez nauczycieli i rzemieślników w różnych zawodach, takich jak ślusarstwo, mechanika, malarstwo, krawiectwo i szewstwo. Produkowali m.in. meble wiklinowe i komplety kuchenne, a część zarobionych pieniędzy otrzymywali po wyjściu na wolność. Duchową opiekę nad więźniami sprawowali kapelani katoliccy i ewangeliccy.

Po II wojnie światowej

W 1945 roku, po wkroczeniu wojsk radzieckich, więzienie było puste. Od 1946 roku zaczęto je ponownie zapełniać. Początkowo osadzano tu Niemców, Ukraińców, przeciwników władzy ludowej, żołnierzy AK, osoby karane za niewywiązywanie się z obowiązkowych dostaw oraz kryminalistów. W latach 1949-1953 więzienie było przepełnione, a w 501 celach przebywało do 6000 więźniów.

Lata powojenne

W 1957 roku przeprowadzono selekcję więźniów, kierując do Sztumu młodocianych i pierwszy raz karanych. W północnej części więzienia zbudowano nowe pawilony warsztatowe, gdzie więźniowie kształcili się w zawodach ślusarzy, mechaników, spawaczy, tokarzy i stolarzy. Powstał Zbiorczy Zakład Szkolny, który obejmował Szkołę Podstawową, Szkołę Zawodową, Technikum Mechaniczne i Średnie Studium Zawodowe z maturą.

Lata 60. i 70. XX wieku

W latach 60. XX wieku w Zakładzie Karnym w Sztumie byli osadzeni działacze opozycji antykomunistycznej, tacy jak Adam Michnik i Jacek Kuroń. Od 1984 roku więzienie przeznaczono dla dorosłych recydywistów.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Sztum | e-Paczka Sztum | Wypiska Sztum | Widzenia Sztum

Zakład Karny w Sztumie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani