Zakład Karny w Strzelinie

Ząbkowicka 68
57-100 Strzelin
woj. dolnośląskie
Zobacz na mapie
telefon:71 392 75 00/ 71 392 75 07
e-mail:zk_strzelin@sw.gov.pl
widzenia:

Aby zapoznać się z harmonogramem realizacji widzeń zapraszamy na stronę internetową jednostki.

Zakład Karny w Strzelinie, zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 listopada 2021 roku został określony jako jednostka typu zamkniętego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, młodocianych oraz recydywistów penitencjarnych. Obejmuje także zakład karny typu półotwartego dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, młodocianych oraz recydywistów penitencjarnych. Największą grupę osadzonych stanowią skazani recydywiści.

Rozwój i Infrastruktura

W ramach rządowego programu z 2008 roku, mającego na celu zwiększenie liczby miejsc dla skazanych, w Zakładzie Karnym w Strzelinie wybudowano nowy pawilon mieszkalny dla 258 osadzonych, co zwiększyło pojemność jednostki do 805 miejsc. Obecnie zakład może pomieścić 790 osadzonych.

Historia Zakładu

Zakład Karny w Strzelinie został utworzony na mocy Zarządzenia Nr 24/79/CZZK Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1979 roku. Jednak faktyczne rozpoczęcie działalności miało miejsce 23 czerwca 1980 roku, kiedy to administrację oraz osadzonych z Ośrodka Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu przeniesiono do nowo powstałego zakładu w Strzelinie. Głównym inwestorem budowy były Kopalnie Skalnych Surowców Drogowych w Strzelinie, które chciały zapewnić sobie stałych pracowników spośród osadzonych.

W 1982 roku, Kopalnie Skalnych Surowców Drogowych przekazały cały zakład karny na własność Ministerstwu Sprawiedliwości. Zakład wielokrotnie zmieniał swoje przeznaczenie, początkowo przyjmując skazanych odbywających karę po raz pierwszy, następnie recydywistów, którym nakładano obowiązek pracy w kamieniołomach, oraz ponownie osadzonych młodocianych i pierwszy raz karanych.

Modernizacje i Ulepszenia

Od momentu powstania, zakład przeszedł liczne modernizacje, aby dostosować się do zmieniających się przepisów i standardów. Przebudowano kotłownię oraz rozbudowano kuchnię i pralnię, które obecnie obsługują także pięć innych jednostek penitencjarnych okręgu wrocławskiego. Proces modernizacji trwa do dziś.

Wydarzenia i Uroczystości

7 listopada 2004 roku, Zakład Karny w Strzelinie otrzymał Sztandar podczas uroczystości z udziałem funkcjonariuszy, pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Służby Więziennej. 6 sierpnia 2004 roku, papież Jan Paweł II udzielił błogosławieństwa funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym jednostki.

W 2020 roku Zakład Karny w Strzelinie obchodził 40-lecie swojego istnienia. Jubileusz był okazją do podsumowania dokonań, które zawdzięczamy ciężkiej pracy byłych i obecnych funkcjonariuszy oraz pracowników zakładu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Strzelin | e-Paczka Strzelin | Wypiska Strzelin | Widzenia Strzelin

Zakład Karny w Strzelinie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani