Zakład Karny w Rzeszowie

Załęska 76
35-322 Rzeszów
woj. podkarpackie
Zobacz na mapie
telefon:17 858 07 00
e-mail:zk_rzeszow@sw.gov.pl
widzenia:

1. Widzenia osadzonych na terenie Zakładu Karnego w Rzeszowie odbywają się w godzinach od 8.00 do 15.00 we wtorki, czwartki, niedziele i święta.

2. Widzenia udzielane są według kolejności zgłoszeń w następujących godzinach:

8.00-9.00 - I tura,
10.00-11.00 - II tura,
12.00-13.00 - III tura,
14.00-15.00 - IV tura.

3. Rejestracja osób odwiedzających odbywa się telefoniczne, w dni robocze w godzinach 8.00-13.00 pod nr telefonu nr (17) 8580725 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_zkrzeszow@sw.gov.pl najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Zakład Karny w Rzeszowie jest największą jednostką penitencjarną podlegającą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie, mogącą pomieścić 1520 osadzonych. To jedna z największych placówek tego typu w Polsce, przeznaczona głównie dla recydywistów penitencjarnych. W jego strukturze funkcjonują cztery oddziały penitencjarne oraz 18 oddziałów mieszkalnych, przeznaczonych dla różnych kategorii osadzonych, w tym:

  • Tymczasowo aresztowanych,
  • Skazanych recydywistów,
  • Osób odbywających karę po raz pierwszy w zakładzie zamkniętym,
  • Skazanych mężczyzn i kobiet w zakładach półotwartych i otwartych,
  • Skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,
  • Sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
  • Skazanych uzależnionych od substancji psychoaktywnych (innych niż alkohol),
  • Skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu,
  • Skazanych stanowiących poważne zagrożenie społeczne lub dla bezpieczeństwa jednostki,
  • Ośrodek diagnostyczny.

Zakład Karny znajduje się na obrzeżach miasta, w północno-wschodniej jego części.

Historia jednostki

Pierwszą siedzibą więzienia w Rzeszowie był Zamek Lubomirskich, który w 1820 roku został oficjalnie zakupiony przez Austriaków od Jerzego Romana Lubomirskiego. Od 1 maja 1902 roku rozpoczęto remont zamku, przystosowując go do potrzeb sądu i więzienia. W okresie okupacji hitlerowskiej zamek pełnił funkcję więzienia, będącego największym we wschodniej części dystryktu krakowskiego, z wydzielonymi celami dla gestapo. Po wyzwoleniu we wrześniu 1944 roku, w Rzeszowie powstało Centralne Więzienie.

Ze względu na zabytkowy charakter zamku, w 1973 roku w Załężu koło Rzeszowa rozpoczęto budowę nowego aresztu śledczego, którą ukończono w grudniu 1980 roku. Od tego momentu rozpoczął się nowy etap w historii więziennictwa rzeszowskiego.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Rzeszów | e-Paczka Rzeszów | Wypiska Rzeszów | Widzenia Rzeszów

Zakład Karny w Rzeszowie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani