Zakład Karny w Rawiczu

17 stycznia 28
63-900 Rawicz
woj. wielkopolskie
Zobacz na mapie
telefon:65 54 68 500
e-mail:zk_rawicz@sw.gov.pl
widzenia:

Rejestracja osób ubiegających się o widzenie z osadzonym dokonywana jest telefonicznie każdego dnia roboczego w godzinach 10:00 - 12.00. Widzenia udziela się po telefonicznym umówieniu się odwiedzających, co najmniej 1 dzień roboczy przed widzeniem. Zarejestrować można tylko jedno widzenie, kolejne dopiero po realizacji poprzedniego.

Rejestracja odbywa się pod numerem telefonu:

- 65 546 85 23, 65 546 81 20 (skazani),

- 65 546 85 35 (tymczasowo aresztowani, ukarani).

Widzenia dla osadzonych odbywają się w miejscach do tego przeznaczonych, w soboty i niedziele w godzinach od 8:00 do 14:50. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenie ze skazanym odbywa się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanym. Osoby odwiedzające zgłaszają się na widzenie w ustalonym podczas rejestracji czasie.

Widzenia skazanych zakwalifikowanych jako stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu odbywają się w II niedzielę miesiąca oraz w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach od 7:10 do 14:50.

Widzenia dla ukaranych odbywają się w III niedzielę miesiąca oraz w poniedziałki, wtorki i piątki.

Zakład Karny w Rawiczu jest zamkniętą placówką przeznaczoną dla dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz dla młodocianych. Zakład posiada oddzielony oddział aresztu śledczego i oddział terapeutyczny, który jest jednym z najstarszych i największych w Polsce. Oddział ten przeznaczony jest dla skazanych z podgrupą P-1/t i M-1/t z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, a także dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol. Może pomieścić 206 osadzonych, a cała jednostka ma pojemność 822 miejsc.

Zakład Karny w Rawiczu oferuje różnorodne formy terapii zajęciowej i resocjalizacyjnej. Posiada warsztaty terapii zajęciowej, więzienny dom kultury oraz nowoczesne programy penitencjarne i terapeutyczne. Co roku organizowany jest półmaraton „Złota Setka – Bieg ku wolności”, będący największym biegiem zamkniętym w kraju. Około jednej trzeciej skazanych jest zatrudnionych przy pracach porządkowych, pomocniczych oraz u kontrahentów zewnętrznych.

Na terenie jednostki działa Centrum Kształcenia Ustawicznego, które oferuje kursy zawodowe oraz edukację na poziomie liceum ogólnokształcącego. Zakład Karny w Rawiczu aktywnie wspiera społeczność lokalną, angażując skazanych w akcje dobroczynne, przekazywanie wytworów swojej twórczości na cele społeczne, organizowanie imprez dla potrzebujących oraz pomoc schroniskom dla bezdomnych zwierząt.

Historia Zakładu Karnego w Rawiczu sięga początku XIX wieku, kiedy to powstał w budynkach opuszczonego klasztoru reformatów. Od samego początku aż do 1956 roku, służył jako więzienie ciężkie, głównie dla więźniów politycznych. W okresie II Rzeczypospolitej przebywali tu m.in. Bierut, Nowotko, Finder i Buczek. W czasie II wojny światowej więzienie było miejscem represji i eksterminacji Polaków. W okresie stalinowskim osadzono tu wielu wybitnych Polaków, w tym Kazimierza Pużaka, Stanisława Skalskiego, Wiesława Chrzanowskiego, Władysława Bartoszewskiego, Kazimierza Moczarskiego, Wojciecha Borzobohatego i Władysława Siła-Nowickiego.

Paczka do więzienia | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka żywnościowa | Paczka Rawicz | e-Paczka Rawicz | Wypiska Rawicz

Zakład Karny w Rawiczu - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani