Zakład Karny w Płocku

Sienkiewicza 22
09-402 Płock
woj. mazowieckie
telefon: 24 262 20 31
e-mail: zk_plock@sw.gov.pl
widzenia:

1.Widzenia dla osadzonych odbywają się przez cztery dni w tygodniu: w poniedziałki, wtorki, środy i niedziele oraz w następujące dni ustawowo wolne od pracy:

1) drugi dzień Świąt Wielkanocnych;
2) 3 maja – Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja;
3) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości;
4) 26 grudnia – drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

2.Widzenia udzielane w poniedziałki, wtorki, środy i niedziele realizowane są niezależnie od tego, czy jest to dzień ustawowo wolny od pracy.

3.Widzenia dla osadzonych odbywają się od 8.00 do 15.00, według następujących zasad:
1) w poniedziałek dla osadzonych, których nazwiska rozpoczynają się na litery od „A” do „J”,
2) we wtorek dla osadzonych, których nazwiska rozpoczynają się na litery od „K” do „O”,
3) w środę dla osadzonych, których, nazwiska rozpoczynają się na litery od „P” do „Ż”:

4.W niedzielę i w dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 8.00 do 15.00 z widzeń mogą korzystać osadzeni:

1) których nazwiska rozpoczynają się na litery od „A” do „Ł”- w dni nieparzyste,
2) których nazwiska rozpoczynają się na litery od „M” do „Ż” - w dni parzyste.

5.Osadzeni zatrudnieni korzystają z widzeń w niedzielę zarówno w dni parzyste, jak i nieparzyste. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osadzeni zatrudnieni mogą skorzystać z widzenia również w poniedziałek, wtorek i środę, jeżeli w dniu tym nie świadczą pracy za zgodą przełożonych.

6.Dla zapewnienia realizacji widzenia w pełnym wymiarze czasowym osoby odwiedzające powinny zgłosić się do zakładu odpowiednio wcześniej, tj. do godziny:
12:45 przy widzeniu 60 minutowym;
12:15 przy widzeniu 90 minutowym;
11:45 przy widzeniu 120 minutowym;
10:45 przy widzeniu 180 minutowym;
13:00 przy widzeniu udzielanym w niedzielę i w dni ustawo wolne od pracy.
8:00 - 15:00

Reklama
Reklama
Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin BUP KNF ZPP IAML