Zakład Karny w Opolu Lubelskim

Owocowa 7
24-300 Opole Lubelskie
woj. lubelskie
Zobacz na mapie
telefon:81 827 69 00
e-mail:zk_opole_lubelskie@sw.gov.pl
widzenia:

Zgłoszenia osób odwiedzających na widzenia z osadzonymi przyjmowane będą w formie telefonicznej pod numerem 81 827 69 04, w dni: poniedziałki, środy, czwartki i piątki będące dniami roboczymi, w godzinach od 8:15 do 11:00, nie później niż jeden dzień przed planowanym widzeniem.

W zgłoszeniu telefonicznym należy podać imię i nazwisko zgłaszającego się wraz z numerem telefonu kontaktowego, jak również imię i nazwisko osadzonego, do którego osoba chce się udać na widzenie. Odwiedzający są zobowiązani do posługiwania się numerem rezerwacji widzenia na dany dzień.

Widzenia w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim osadzonych realizowane są we wtorki i niedziele oraz w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia w sześciu turach według kolejności zgłoszeń, w poszczególnych przedziałach czasowych:

Pierwsza tura: 8:00 – 9:00;
Druga tura: 9:15 – 10:15;
Trzecia tura: 10:30 – 11:30;
Czwarta tura: 11:45 – 12:45;
Piąta tura: 13:00 – 14:00;
Szósta tura: 14:15 – 15:15.

Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest zamkniętą jednostką penitencjarną przeznaczoną dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz dla młodocianych. Zakład posiada dwa wydzielone oddziały dla tymczasowo aresztowanych oraz oddział półotwarty dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy, którzy realizują umowę o zatrudnienie zewnętrzne. Aktualna pojemność jednostki wynosi 627 miejsc zakwaterowania.

INFRASTRUKTURA I ZABEZPIECZENIA TECHNICZNO-OCHRONNE- Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest jedną z najnowocześniejszych placówek penitencjarnych w Europie, charakteryzującą się najwyższym stopniem zabezpieczeń techniczno-ochronnych. Na skalę krajową wyróżniają go innowacyjne rozwiązania techniczne, które nie przewidują uzbrojonych posterunków wzdłuż muru ochronnego. Zakład jest wyposażony w zaawansowane elektroniczne systemy zabezpieczeń, takie jak bariery mikrofalowe, czujniki wibracyjne oraz ciśnieniowy system GPS Plus. Monitoring składa się z ponad 400 kamer, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w tym kamer obrotowych oraz czujników wykrywających telefony komórkowe.

ODDZIAŁ TERAPEUTYCZNY- Od momentu powstania Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim, funkcjonuje w nim oddział terapeutyczny dla osadzonych uzależnionych od alkoholu. Oddział ten może pomieścić 52 osadzonych.

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO- 1 października 2009 roku, Minister Sprawiedliwości Andrzej Czuma powołał Zespół Szkół dla Dorosłych przy Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. Na mocy zarządzenia nr 121/2012 Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2012 roku, zespół ten został przekształcony w Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU). W CKU kształci się około 130 osadzonych, oferując Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe. Ukończenie kursu zawodowego pozwala na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna.

Paczka do więzienia | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka żywnościowa | Paczka Opole Lubelskie  | e-Paczka Opole Lubelskie | Wypiska Opole Lubelskie

Zakład Karny w Opolu Lubelskim - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani