Zakład Karny w Nysie

Kościuszki 4A
48-300 Nysa
woj. opolskie
Zobacz na mapie
telefon:77 433 24 71
e-mail:zk_nysa@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia odbywają się:
w czwartek, piątek i w niedzielę i dni ustawowo wolne od pracy za wyjątkiem drugiego dnia Świąt Wielkanocnych i pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia.

Rejestracja na widzenia możliwa jest telefonicznie lub drogą elektroniczną:

widzenia_nysa@sw.gov.pl (wniosek do pobrania na stronie internetowej jednostki)
77 434 27 53, 77 434 27 54 (wyłącznie w godzinach 8.00 - 15.00)

Zapisy prowadzone są w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym widzenia. Jeżeli dzień rejestracji przypada w dniu wolnym rejestracja odbywać się będzie w kolejnym dniu.

W jednostce występuje poniższy harmonogram:

Godzina zgłaszania się osób bliskich:
07:30 – 07:45 (I tura)
09:30 – 09:45 (II tura)
11:30 – 11:45 (III tura)
13:30 – 13:45 (IV tura)

Zakład Karny w Nysie to jednostka Służby Więziennej typu zamkniętego, przeznaczona dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy (P-1/z, P-1/p), z wydzielonymi celami dla młodocianych skazanych (M-1/p). Jednostka posiada również oddziały półotwarte dla tych, którzy odbywają karę po raz pierwszy (P-2/z, P-2/p), z wydzielonymi celami dla młodocianych (M-2/p). Dodatkowo, zakład przyjmuje skazanych chorych na cukrzycę insulinozależną.

Aktualnie zakład oferuje 474 miejsca w oddziałach półotwartych oraz 277 miejsc w oddziałach zamkniętych, co daje łącznie 751 miejsc.

Historia Zakładu Karnego w Nysie

Po zakończeniu II wojny światowej, granice Polski przesunęły się na zachód, a na nowych terenach zaczęto tworzyć więzienia. W Nysie administracja polska przejęła miasto wiosną 1945 roku, a już 16 maja 1945 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego wydało rozporządzenie o utworzeniu więzienia karno-śledczego, które zorganizowano w dawnym budynku klasztornym, pełniącym funkcję więzienia od 1933 roku. Podczas II wojny światowej więziono tam głównie jeńców wojennych.

Budynek ten, położony przy dzisiejszej ulicy Królowej Jadwigi, został zniszczony w latach sześćdziesiątych XX wieku. W czasie wojny istniał tam zakład krawiecki, gdzie jeńcy szyli mundury wojskowe. Po wojnie, grupa 18 osób przygotowała obiekt do potrzeb więziennictwa, a w lipcu 1945 roku przybyła pierwsza grupa więźniów licząca około 250 osób.

W latach pięćdziesiątych więźniowie byli głównie zatrudnieni przy pracach remontowo-budowlanych wewnątrz jednostki, a tylko nieliczne grupy pracowały na zewnątrz. W 1958 roku powstał plan utworzenia Ośrodka Pracy Więźniów, który miał wesprzeć odbudowę miasta. Do 1960 roku na terenie ośrodka przebywało około 900 skazanych.

W latach sześćdziesiątych zbudowano nową infrastrukturę, w tym halę produkcyjną i szkołę zawodową, kształcącą murarzy, tynkarzy, elektryków i hydraulików. Na przełomie lat 1970–1972 zmodernizowano budynki administracyjne i mieszkalne, a w 1974 roku zbudowano nową bramę główną.

W 1978 roku powołano Zespół Szkół nr 5, a w 1980 roku pierwsi osadzeni przystąpili do egzaminu dojrzałości. W latach 1981–1982, podczas stanu wojennego, w jednostce przebywali internowani działacze opozycji.

W połowie lat osiemdziesiątych przekształcono zakład dla młodocianych w zakład karny dla odbywających karę po raz pierwszy, pozostawiając jednak możliwość odbywania kary młodocianym. W 2000 roku poświęcono kaplicę w ramach obchodów jubileuszu chrześcijaństwa.

Od 2003 roku osadzeni pracują nieodpłatnie na rzecz lokalnych instytucji, wykonując prace porządkowe i gospodarcze. W 2007 roku powołano Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nysie, które zastąpiło Zespół Szkół nr 5.

W latach 2007–2012 halę produkcyjną wykorzystywała firma ALSECCO. W 2014 roku produkcję przejęło Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET Wronki, oferując osadzonym możliwość odpłatnego zatrudnienia.

Zakład Karny w Nysie współpracuje z Zakładami Karnymi w Hameln (Niemcy) i Přibram (Czechy), co przyczynia się do wymiany doświadczeń i podniesienia standardów resocjalizacji.

Zakład Karny w Nysie jest nowoczesną jednostką o wysokich standardach resocjalizacyjnych, oferującą szeroką gamę programów resocjalizacyjnych, co pomaga osadzonym w powrocie do społeczeństwa po odbyciu kary.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Nysa  | e-Paczka Nysa | Wypiska Nysa | Widzenia Nysa

Zakład Karny w Nysie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani