Zakład Karny w Nowym Wiśniczu

32-720 Nowy Wyśnicz
woj. małopolskie
Zobacz na mapie
telefon:14 612 85 77
e-mail:zk_nowy_wisnicz@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia udzielane są tylko po wcześniejszym zapisaniu się na widzenie, dokonanym za pomocą systemu rejestracji mailowej pod adresem: widzenia_zk_nowy_wisnicz@sw.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 14 662 06 95 - w dni robocze w godzinach 08.00 - 15.00; rejestracja mailowa wymaga potwierdzenia ze strony administracji zakładu karnego.

Widzenia dla skazanych odbywają się w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i niedzielę, a także święta i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 08.00 do 15.00.

Widzenia dla osób tymczasowo aresztowanych odbywają się w piątki i soboty w godzinach od 08.00 do 16.00.

Osoby odwiedzające proszone są o przybycie 30 minut przed wyznaczoną godziną widzenia oraz zgłoszenie tego faktu funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na bramie głównej.

Przeznaczenie:

Zakład Karny w Nowym Wiśniczu to zamknięta jednostka penitencjarna dla mężczyzn recydywistów. Zakład może pomieścić 636 osadzonych i podlega administracyjnie Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Krakowie. Znajduje się w powiecie bocheńskim, województwo małopolskie.

Historia:

Więzienie w Nowym Wiśniczu mieści się w dawnych budynkach klasztoru Karmelitów Bosych, ufundowanego przez Stanisława Lubomirskiego jako wotum za zwycięstwo w bitwie pod Chocimiem. Klasztor został zamknięty dekretem cesarza Józefa II w 1783 roku, a jego budynki przekształcono na więzienie i sąd, w którym mieszkał sędzia Michał Kossak, ojciec malarza Juliusza Kossaka. W czasie II wojny światowej więzienie było używane przez Niemców jako obóz koncentracyjny do czasu utworzenia Auschwitz. Po wojnie, w latach 1972-75, zamknięto oddział przeciwgruźliczy, przekształcając go najpierw w ośrodek pracy na zewnątrz, a potem w Ośrodek Przystosowania Społecznego, który ostatecznie został zlikwidowany w 1990 roku. W 1989 roku doszło do buntu więźniów, który zakończył się bezkrwawo dzięki negocjacjom. Więzienie przeszło generalny remont w 1990 roku, wprowadzając kanalizację i centralne ogrzewanie do cel. W latach 2014-2015 przeprowadzono gruntowną termomodernizację, a w 2020 roku oddano do użytku nowy pawilon z 60 czteroosobowymi celami.

Czasy współczesne:

W więzieniu w Nowym Wiśniczu pracuje 224 funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz 30 pracowników cywilnych (w tym 7 nauczycieli). Na terenie zakładu działa oddział terapeutyczny dla uzależnionych od alkoholu, mieszczący 34 osoby. W 1978 roku utworzono Zespół Szkół przy Zakładzie Karnym, który każdego roku kształci około 100 osadzonych w liceum ogólnokształcącym i szkołach zawodowych. Po ukończeniu szkoły średniej osadzeni mogą przystąpić do matury.

Więzienie kładzie duży nacisk na resocjalizację osadzonych poprzez różnorodne programy readaptacyjne, współpracę z instytucjami takimi jak Wspólnota Anonimowych Alkoholików, Wspólnota Anonimowych Narkomanów, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni, Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz urzędy pracy. Osadzeni mogą uczestniczyć w kursach zawodowych, z których korzysta rocznie około 80 osób, głównie w zawodach budowlanych. Mają również możliwość podjęcia pracy zarówno na terenie więzienia, jak i dla firm zewnętrznych.

Więzienie oferuje osadzonym dostęp do świetlic, sali rekreacyjnej, biblioteki oraz kaplicy rzymskokatolickiej, gdzie odbywają się nabożeństwa i spotkania z przedstawicielami różnych wyznań. Latem organizowane są zajęcia sportowe.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Nowy Wiśnicz | e-Paczka Nowy Wiśnicz | Wypiska Nowy Wiśnicz | Widzenia Nowy Wiśnicz

Zakład Karny w Nowym Wiśniczu - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›