Zakład Karny w Krzywańcu

Krzywaniec
66-010 Nowogród Bobrzański
woj. lubuskie
Zobacz na mapie
telefon:68 32 79 405
e-mail:zk_krzywaniec@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia należy rezerwować telefonicznie pod numerem 68 328 40 32 w poniedziałki oraz w środy w godzinach od 9:00 do 13:00, z wyjątkiem dni, kiedy poniedziałek lub środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Widzenia dla skazanych odbywają się:

1) w czwartki, piątki oraz w niezielę w godz. 08.30 – 14.50 w sali widzeń znajdującej się w pawilonie H. Osoby odwiedzające przyjmowane przy bramie głównej do godz. 13.00;

2) Realizacja widzeń odbywa się wyłącznie w następujących godzinach:

a) 08:30 – 09:30 (osoba odwiedzająca powinna stawić się w jednostce najpóźniej do godz. 08:00),

b) 09:50 – 10:50 (osoba odwiedzająca powinna stawić się w jednostce najpóźniej do godz. 09:20),

c) 11:10 – 12:10 (osoba odwiedzająca powinna stawić się w jednostce najpóźniej do godz. 10:40),

d) 12:30 – 13:10 (osoba odwiedzająca powinna stawić się w jednostce najpóźniej do godz. 12:00),

e) 13:50 – 14:50 (osoba odwiedzająca powinna stawić się w jednostce najpóźniej do godz. 13:20).

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się za zgodą organu dysponującego w czwartek i sobotę w godz. 08.00 – 15.00 w pomieszczeniu wyznaczonym przez administrację zakładu. Osoby odwiedzające przyjmowane są w biurze przepustek do godz. 13.30

Widzenia należy rezerwować telefonicznie pod numerem 68 328 40 32 w poniedziałki oraz w środy w godzinach od 9:00 do 13:00.

Zakład Karny w Krzywańcu

Ogólne Informacje

W Zakładzie Karnym w Krzywańcu odbywają karę skazane kobiety zakwalifikowane do wszystkich rodzajów i typów zakładów karnych oraz skazani mężczyźni zakwalifikowani do zakładu karnego typu zamkniętego lub półotwartego dla recydywistów penitencjarnych. Ponadto, istnieje oddział dla tymczasowo aresztowanych kobiet, terapeutyczny oddział dla mężczyzn uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych, oraz terapeutyczny oddział dla kobiet uzależnionych od alkoholu. Zakład ma pojemność 834 miejsc zakwaterowania oraz 32 miejsca w Domu Matki i Dziecka.

Udogodnienia i Programy

Osadzeni mają dostęp do punktów bibliotecznych, świetlic, sal rekreacyjnych, sali gimnastycznej, świetlicy centralnej i boiska sportowego. Organizowane są kursy zawodowe oraz spotkania grup AA i AN. Kościoły i związki wyznaniowe prowadzą działalność duszpasterską i wspierającą duchowo. Zakład współpracuje z organami państwowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami, organizacjami oraz instytucjami naukowymi i osobami godnymi zaufania. Opiekę zdrowotną zapewnia personel medyczny w Ambulatorium Zakładu Karnego, a w razie potrzeby osadzeni są kierowani na konsultacje do placówek pozawięziennych.

Historia

Zakład Karny w Krzywańcu został utworzony w 1963 roku jako zakład karny dla kobiet pierwszy raz karanych, po przejęciu budynków od Wojska Polskiego. Od 1979 roku funkcjonuje tu Dom Matki i Dziecka. W latach 1968-1990 działała przywięzienna szkoła zawodowa, a do 1994 roku przedsiębiorstwo produkcji odzieżowej. Kompleks zakładu obejmuje 7,8 ha i ma pawilonową zabudowę. W latach 2004-2016 przeprowadzono liczne inwestycje i modernizacje, w tym budowę nowych pawilonów oraz hali produkcyjnej do produkcji mebli tapicerowanych.

Oddziały Zewnętrzne

Na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 25 października 2018 roku, Areszt Śledczy w Lubsku oraz Oddział Zewnętrzny w Wałowicach zostały przekształcone od 1 grudnia 2018 roku w Oddziały Zewnętrzne Zakładu Karnego w Krzywańcu, podlegające Dyrektorowi Zakładu.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Krzywaniec | e-Paczka Krzywaniec | Wypiska Krzywaniec | Widzenia Krzywaniec

Zakład Karny w Krzywańcu - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›