Zakład Karny w Koronowie

Bydgoska 27
86-010 Koronowo
woj. kujawsko-pomorskie
Zobacz na mapie
telefon:(52) 382-09-00/ (52) 382-09-19
e-mail:zk_koronowo@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia odbywają się w czwartki i niedziele dla skazanych odbywających karę w zakładzie karnym w Koronowie. W dniu świąt kościelnych i państwowych przypadających w czwartki lub niedziele widzeń nie udziela się.

Widzenia odbywają się w godzinach:

czwartek :
8:00 – 10:00
10:30 – 12:30
13:00 – 15:00

niedziela:
8:00 – 10:00
10:30 – 12:30
13:00 – 15:00

Widzenia udzielane są wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej odwiedzających. Rejestracja odbywa się w każdy wtorek w godzinach od 9.00 do 12.00 pod numerem telefonu 52 382 09 29. Zapisy prowadzone są w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym widzenia. Jeżeli dzień rejestracji przypada w dniu wolnym rejestracja odbywać się będzie w poniedziałek.
8:00 - 15:00

Przeznaczenie jednostki

Zakład Karny w Koronowie to zamknięta placówka penitencjarna dla mężczyzn recydywistów, która posiada także oddział półotwarty. Od 1 lutego 2018 roku działa tutaj oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.

Struktura jednostki

Oddział Zewnętrzny w Chojnicach jest podległy Dyrektorowi Zakładu Karnego w Koronowie i ma pojemność 132 miejsc. Przebywają tam osoby tymczasowo aresztowane na mocy postanowień sądów rejonowych w Bytowie, Miastku, Tucholi oraz Chojnicach. Ponadto, jednostka posiada oddział tymczasowego zakwaterowania skazanych w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Suchej, który może pomieścić 38 skazanych. Łączna pojemność zakładu wynosi 736 miejsc.

Działalność kulturalno-oświatowa i sportowa

Zakład Karny w Koronowie oferuje kursy zawodowe, które mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osadzonych oraz przygotowanie ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary. Jednostka posiada dobrze wyposażoną bazę lokalową i sprzętową do realizacji działalności kulturalno-oświatowej i sportowej. W oddziałach znajdują się świetlice wyposażone w stoły do tenisa stołowego, tarcze do gry w darta, grę stołową „piłkarzyki”, gry planszowe oraz biblioteczki. Osadzeni mają również dostęp do centralnej świetlicy, sal do zajęć ruchowych i boiska na świeżym powietrzu.

Posługi religijne

W jednostce działają dwie kaplice katolickie, gdzie posługują kapelani. Osadzonym udzielają posług również przedstawiciele Kościoła Zielonoświątkowego oraz Zboru Świadków Jehowy.

Oddziaływania penitencjarne i terapeutyczne

Oddziaływania penitencjarne w Zakładzie Karnym w Koronowie mają na celu realizację kary pozbawienia wolności poprzez indywidualne i grupowe podejście do skazanych, uwzględniając ich potrzeby, problemy oraz odpowiednie środki resocjalizacyjne. Programy readaptacyjne koncentrują się na przeciwdziałaniu agresji, przemocy i uzależnieniom, a także na kształtowaniu umiejętności spędzania wolnego czasu, promowaniu sportowego stylu życia, aktywizacji zawodowej i edukacji patriotycznej oraz ekologicznej.

Współpraca

Zakład Karny w Koronowie współpracuje z różnymi instytucjami, w tym:

  • Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koronowie,
  • Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
  • Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Instytutem Pamięci Narodowej w Bydgoszczy,
  • Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy.

Historia

Zakład Karny w Koronowie powstał w 1819 roku w budynkach byłego klasztoru Cystersów, ufundowanego w XIV wieku. Na mocy dekretu pruskiego króla Fryderyka Wilhelma III klasztor przekształcono w więzienie. W drugiej połowie XIX wieku dodano sześciopiętrowy pawilon celkowy, przeznaczony na jednoosobowe cele. W trakcie II wojny światowej, więzienie zostało przekształcone w obóz internowania przez Niemców. Po wojnie, w 1920 roku, zakład został włączony do polskiego systemu penitencjarnego. W okresie międzywojennym i podczas okupacji hitlerowskiej więzienie przetrzymywało więźniów kryminalnych i politycznych. Po wojnie, w latach 1981-1982, do zakładu trafili internowani podczas stanu wojennego.

Dzięki zachowanej gotyckiej, barokowej i nowożytnej architekturze, Zakład Karny w Koronowie stanowi unikatowy przykład historycznych przemian, łącząc tradycję z nowoczesnością XXI wieku.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Koronowo | e-Paczka Koronowo | Wypiska Koronowo | Widzenia Koronowo

Zakład Karny w Koronowie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›