Zakład Karny w Kłodzku

Bohaterów Getta 16
57-300 Kłodzko
woj. dolnośląskie
Zobacz na mapie
telefon:74 865 18 00
e-mail:zk_klodzko@sw.gov.pl
widzenia:

Aby zapoznać się z harmonogramem przeprowadzania widzeń zapraszamy na stronę internetową jednostki.

Zakład Karny w Kłodzku to zamknięta placówka przeznaczona dla recydywistów penitencjarnych. Zakład składa się z kilku oddziałów:

  • oddziału aresztu śledczego,
  • oddziału półotwartego dla recydywistów,
  • oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo,
  • oddziału terapeutycznego dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol.

Zakład może pomieścić 659 osadzonych.

Budynki więzienia w Kłodzku zostały zbudowane w 1889 roku. Główna struktura, gdzie przebywają więźniowie, ma kształt litery „Y”. Po zakończeniu budowy więzienie zasiedlono więźniami przeniesionymi z Twierdzy Kłodzkiej, która wcześniej była częścią administracji więziennej. W twierdzy wykonywano tzw. „karę twierdzy” orzekaną przez Sądy Powszechne, z czego zrezygnowano w 1939 roku, oddzielając działalność więzienia od obiektów fortecznych.

W 1928 roku przy ulicy Hołdu Pruskiego utworzono oddział przeciwgruźliczy, jeden z dwóch tego typu oddziałów w ówczesnych Niemczech, obok oddziału w więzieniu Hohenasperg koło Ludwigsburga.

Podczas II wojny światowej więzienie było miejscem kaźni więźniów z okupowanych przez nazistowskie Niemcy krajów Europy. W maju 1945 roku obiekty zostały przejęte przez polskie władze wojskowe. Oddział przeciwgruźliczy działał do lat 1972-1975, po czym został przekształcony w ośrodek pracy na zewnątrz, a następnie w Ośrodek Przystosowania Społecznego, który funkcjonował niezależnie od więzienia. Ośrodek ten zlikwidowano w 1990 roku, a jego obiekty wróciły pod zarząd zakładu karnego. Obecnie znajdują się tam oddziały dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo oraz dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol.

Obiekty zakładu są przedzielone drogą publiczną, tworząc dwa odrębne architektonicznie zespoły.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Kłodzko | e-Paczka Kłodzko | Wypiska Kłodzko | Widzenia Kłodzko

Zakład Karny w Kłodzku - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›