Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju

Norwida 23
44-268 Jastrzębie-Zdrój
woj. śląskie
Zobacz na mapie
telefon:32 475 92 30
e-mail:zk_jastrzebie_zdroj@sw.gov.pl
widzenia:

Zgłoszenia rodzin oraz osób bliskich na widzenie rejestruje się telefonicznie pod numerem 32 475 92 57 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, z wyjątkiem dni wolnym od pracy).

Widzenia udzielane są w dniach: środa oraz niedziela w godzinach 8:00 – 15:00.
8:00 - 15:00

Przeznaczenie

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju, zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości dotyczącym przeznaczenia zakładów karnych, przeznaczony jest dla skazanych recydywistów. Jego pojemność wynosi 883 miejsca. W zakładzie odbywają karę osadzeni w systemie zwykłym, programowanego oddziaływania oraz terapeutycznym. Od 2003 roku działa tu oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu. Jako zakład typu półotwartego, jednostka charakteryzuje się większą otwartością na świat zewnętrzny, co realizowane jest poprzez współpracę z organizacjami zewnętrznymi oraz zezwolenia na czasowe opuszczanie zakładu przez osadzonych.

Historia

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju został założony w 1963 roku jako Ośrodek Pracy Więźniów. Jego powstanie było bezpośrednio związane z rozwojem przemysłu węglowego na Górnym Śląsku. Skazani uczestniczyli w budowie kopalń węgla kamiennego oraz innych obiektów przemysłowych na terenie Śląska. Początkowo zakładano, że jednostka będzie funkcjonować nie dłużej niż 15 lat, jednak działa nieprzerwanie już ponad pół wieku, zmieniając na przestrzeni lat swoje przeznaczenie, strukturę, charakter i zaludnienie.

Zatrudnienie skazanych

Priorytetem zakładu pozostaje zatrudnienie skazanych na potrzeby podmiotów zewnętrznych. Skazani wykonują pracę zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie, świadcząc usługi na rzecz lokalnych samorządów i prywatnych firm.

Oddział terapeutyczny

W jednostce funkcjonuje oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu, realizując programy mające na celu ich resocjalizację i powrót do społeczeństwa.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Jastrzębie-Zdrój | e-Paczka Jastrzębie-Zdrój | Wypiska Jastrzębie-Zdrój | Widzenia Jastrzębie-Zdrój

Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›