Zakład Karny w Hrubieszowie

Nowa 64
22-500 Hrubieszów
woj. lubelskie
Zobacz na mapie
telefon:84 696 69 00
e-mail:zk_hrubieszow@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia dla osadzonych odbywają się w poniedziałki i w niedziele oraz w dniu 26 grudnia, w godzinach 8:00 – 16:00.

Rejestracji widzeń dokonuje funkcjonariusz pełniący służbę na stanowisku biura przepustek najpóźniej w dzień roboczy przed widzeniem (z wyłączeniem PONIEDZIAŁKU - dzień udzielania widzeń), telefonicznie pod nr tel. 84 665 70 02 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem widzenia_hrubieszow@sw.gov.pl od godziny 9.00 do godziny 14.00.

Zakład Karny w Hrubieszowie wielokrotnie zmieniał swoje przeznaczenie na przestrzeni lat. Obecnie jest to zamknięty zakład karny przeznaczony dla recydywistów penitencjarnych. W jego strukturze znajdują się również oddział aresztu śledczego oraz oddziały zamknięte i półotwarte dla młodocianych oraz osób odbywających karę po raz pierwszy. Ponadto, zakład jest przystosowany do przyjmowania skazanych niepełnosprawnych fizycznie, którzy odbywają karę w odpowiednio przystosowanej celi. Zakład Karny w Hrubieszowie może pomieścić 630 osadzonych.

Zakład Karny w Hrubieszowie składa się z trzech dwupiętrowych pawilonów, w których mieszczą się zarówno oddziały mieszkalne, jak i pomieszczenia kuchenne oraz magazyny. Zakład posiada nowoczesną kotłownię zasilaną gazem ziemnym, która zapewnia dostawę energii cieplnej.

Historia

Historia Zakładu Karnego w Hrubieszowie sięga 1967 roku, kiedy to ze względu na niedobór jednostek penitencjarnych na Lubelszczyźnie, naczelnicy więzień wystąpili o przekazanie terenów pod budowę nowego zakładu karnego. Na mocy decyzji z 6 lipca 1967 roku, Służba Więzienna otrzymała teren o powierzchni 8.051 m². Budowę zakładu rozpoczęli więźniowie z Ośrodka Pracy Więźniów w Werbkowicach, a po wzniesieniu pierwszych budynków, utworzono miasteczko namiotowe dla budowniczych. Oficjalnie, decyzją Ministra Sprawiedliwości z 31 lipca 1968 roku, utworzono Zakład Karny w Hrubieszowie, co uczyniło go najbardziej wysuniętą na wschód jednostką penitencjarną w powojennej Polsce.

Początkowo zakład przyjmował wszystkie kategorie skazanych, później skupiono się na recydywistach. Obecnie zakład przyjmuje młodocianych oraz dorosłych odbywających karę po raz pierwszy w warunkach półotwartych, a także recydywistów w warunkach zamkniętych.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 roku, zakład został wytypowany do przyjmowania skazanych za naruszenie dekretu o stanie wojennym. Przewinęło się przez niego około 150 „więźniów stanu”, niektórzy z nich później pełnili wysokie funkcje polityczne.

W 1989 roku doszło do buntów osadzonych, którzy żądali lepszych warunków i amnestii. Bunt został stłumiony, a napięcie trwało do pamiętnej amnestii tego samego roku, która nie objęła recydywistów.

Działalność i Wsparcie Społeczne

Zakład Karny w Hrubieszowie aktywnie wspiera lokalną społeczność. Osadzeni biorą udział w pracach remontowych i porządkowych na rzecz placówek oświatowych, szpitala oraz starostwa powiatowego. Znaczna liczba skazanych jest zatrudniona u zewnętrznych kontrahentów. Pod opieką wychowawców osadzeni uczestniczą w zawodach sportowych, wycieczkach, zwiedzają muzea, kościoły i cmentarze, a także spotykają się z młodzieżą, przestrzegając przed naruszeniami prawa. Od ponad 20 lat w zakładzie działa prężnie grupa Anonimowych Alkoholików „Granica”.

Inwestycje i Modernizacje

W ostatnich latach zakład przeszedł liczne prace inwestycyjne i remontowe. Wybudowano nowy pawilon mieszkalny dla 258 osadzonych, całkowicie przebudowano kuchnię oraz rozbudowano budynek administracji, co znacznie poprawiło warunki bytowe i funkcjonowanie zakładu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Hrubieszów | e-Paczka Hrubieszów | Wypiska Hrubieszów | Widzenia Hrubieszów

Zakład Karny w Hrubieszowie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›