Zakład Karny w Goleniowie

Grenadierów 66
72-100 Goleniów
woj. zachodniopomorskie
Zobacz na mapie
telefon:91 466 78 50
e-mail:zk_goleniow@sw.gov.pl
widzenia:

Rejestracja widzenia, z wyłączeniem widzeń bez osoby dozorującej oraz widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, odbywają się
telefonicznie pod numerem (091) 4667915 w dni robocze w godzinach od 8:00 do 13:00 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia udzielane są:
- w piątki i niedziele w godzinach od 8:00 do 11:40 skazanym i tymczasowo aresztowanym mężczyznom;
- w piątki i niedziele w godzinach od 12:00 do 15:40 skazanym i tymczasowo aresztowanym kobietom;
- w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 11:40 skazanym i tymczasowo aresztowanym kobietom;
- w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 15:40 skazanym i tymczasowo aresztowanym mężczyznom.

Widzenia bez osoby dozorującej oraz widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się od poniedziałku do piątku oraz w niedziele w godzinach 8.00–16.00. Rejestracja widzeń odbywa się w godz. 8.00–13.00.

Nie udziela się widzeń w niżej wymienionych dniach:

- 1 stycznia– Nowy Rok;

- 6 stycznia– Święto Trzech Króli;

- pierwszy dzień Wielkiej Nocy;

- 1 maja– Święto Państwowe;

- 3 maja– Święto Narodowe Trzeciego Maja;

- dzień Bożego Ciała;

- 15 sierpnia– Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

- 1 listopada– Wszystkich Świętych;

- 11 listopada– Narodowe Święto Niepodległości;

- 24 i 25 grudnia;

- 31 grudnia.

Zakład Karny w Goleniowie

Zakład Karny w Goleniowie to zamknięta jednostka penitencjarna przeznaczona dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych, posiadająca także oddział aresztu śledczego.

Od 3 marca 2018 r. zakład przyjmuje również kobiety skierowane do zakładów typu zamkniętego i półotwartego, odbywające karę po raz pierwszy, recydywistki penitencjarne oraz młodociane. Wyznaczono tu także oddział aresztowy dla kobiet.

W więzieniu funkcjonują oddziały dla skazanych, którzy stanowią poważne zagrożenie społeczne lub dla bezpieczeństwa zakładu, a także dla tych wymagających specjalistycznych terapii. Terapie obejmują recydywistów z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo, uzależnionych od alkoholu oraz sprawców przestępstw seksualnych wynikających z zaburzeń preferencji seksualnych.

Zakład ma pojemność 1034 osadzonych, z czego 624 miejsc jest przeznaczonych dla mężczyzn, a 410 dla kobiet. Placówka zajmuje powierzchnię 6,58 ha i jest zlokalizowana na obrzeżach miasta przy drogach krajowych S3 i S6.

Historia

Zakład Karny w Goleniowie powstał w XIX wieku, jednak szczegółowe informacje na jego temat są ograniczone. W latach 60. XIX wieku państwo pruskie wykupiło grunt od miasta w celu budowy więzienia. Na mapach z lat 80. XIX wieku i 20. XX wieku obiekt jest zaznaczony, posiadając już zasadniczy kształt obecnego zespołu. W latach 30. XX wieku oznaczono go jako „Zentral-Gefengnis” – Więzienie Centralne. Podczas II wojny światowej przetrzymywano tu antyfaszystów różnych narodowości. Po wojnie, budynki przetrwały w dobrym stanie i zaczęto w nich osadzać zbrodniarzy wojennych.

W latach 70. zmieniono profil zakładu, przeznaczając go dla recydywistów. W 1965 roku więzienie przyjęło nazwę Zakładu Karnego w Goleniowie. Lata 80. były okresem niepokojów społecznych, które dotknęły także goleniowskie więzienie. Od sierpnia do października 1989 roku miały miejsce liczne protesty, w tym głodówki i okupacje budynków. 7 grudnia doszło do przejęcia dwóch pawilonów przez skazanych, które zakończyło się po dwóch dniach. Zakład poniósł poważne straty materialne.

Od początku lat 90. trwał remont jednostki. Oddano do użytku nowe kondygnacje mieszkalne, nowoczesną izbę chorych oraz salę gimnastyczną. W grudniu 2002 r. uruchomiono oddział dla osadzonych stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub dla bezpieczeństwa jednostki. Jest to nowoczesny, monitorowany obiekt.

W 2005 roku zakończono przebudowę i modernizację pawilonu Centralnego oraz kompleksu gospodarczego, w tym budowę ekologicznej kotłowni i kuchni spełniającej wymogi systemu HACCP.

W 2003 roku zakład został wpisany do rejestru zabytków.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Goleniów | e-Paczka Goleniów | Wypiska Goleniów | Widzenia Goleniów

Zakład Karny w Goleniowie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›