Zakład Karny w Głubczycach

Kochanowskiego 3
48-100 Głubczyce
woj. opolskie
Zobacz na mapie
telefon:77 485 20 15
e-mail:zk_glubczyce@sw.gov.pl
widzenia:

Dzień i godzinę widzenia skazany ustala z wychowawcą.
Widzenie nieustalone z wychowawcą, będzie mogło być zrealizowane tylko w przypadku wolnego miejsca na sali widzeń.

Widzenia udzielane są:
zakład karny typu zamkniętego: drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca , poniedziałek oraz dni ustawowo wolne od pracy tj.:
- drugi dzień Świąt Wielkanocnych,
- 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
-26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

zakład karny typu półotwartego oraz otwartego: pierwszą i trzecią i piątą niedzielę każdego miesiąca, czwartek oraz dni ustawowo wolne od pracy tj.:
- drugi dzień Świąt Wielkanocnych,
- 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
-26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Zakład Karny w Głubczycach

Charakterystyka jednostki:

Zakład Karny w Głubczycach to zamknięta jednostka penitencjarna przeznaczona dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz młodocianych. Dysponuje oddziałami o różnym stopniu rygoru: zamkniętym, półotwartym oraz otwartym. Obecnie zakład może pomieścić 270 osadzonych, z czego 118 miejsc przeznaczonych jest dla skazanych w oddziałach zamkniętych, 112 w półotwartych, a 40 w otwartych. Zakład charakteryzuje się zabudową pawilonową, z placem rekreacyjno-sportowym oraz polami spacerowymi. Sąsiaduje z Sądem Rejonowym w Głubczycach. Większość osadzonych uczestniczy w programie resocjalizacyjnym dostosowanym do możliwości jednostki oraz oferty wychowawczej i edukacyjnej. Resocjalizacja odbywa się poprzez nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe oraz kursy zawodowe.

Historia Zakładu Karnego w Głubczycach:

Więzienie w Głubczycach pojawiło się na planie miasta w 1858 roku, a jego budowa przypada na lata 1862-1863. Zostało wybudowane w stylu nawiązującym do niemieckiego budownictwa przemysłowego z elementami Rundbogenstil. Początkowo mogło pomieścić 65 mężczyzn i 4 kobiety. W czasie II wojny światowej więzienie było miejscem egzekucji Polaków, a w 1945 roku Niemcy ewakuowali część więźniów do Kłodzka. Po wojnie, do końca lat 50., budynek był użytkowany przez Prezydium Miasta, a w 1960 roku ponownie przekształcono go w więzienie karno-śledcze.

Od lat 60. do 70. XX wieku więzienie przechodziło liczne rozbudowy, m.in. wybudowano nowy pawilon, przesunięto mur ochronny i oddano do użytku wieżyczki wartownicze. W latach 80. zakład funkcjonował jako ośrodek pracy. W 1997 roku budynek więzienny został wpisany do Rejestru Zabytków województwa opolskiego.

W 2015 roku oddano do użytku nowoczesny obiekt administracyjny, który znacząco poprawił warunki pracy funkcjonariuszy oraz bezpieczeństwo jednostki. Nowy budynek, usytuowany w miejscu starych garaży, pełni również funkcję wejścia do zakładu karnego. Dysponuje nowoczesnymi rozwiązaniami, w tym elektronicznym systemem ochrony, zapewniającymi wysoki poziom bezpieczeństwa i estetykę jednostki.

Zakład Karny w Głubczycach, dzięki modernizacjom i rozbudowom, stał się nowoczesną jednostką penitencjarną, która skutecznie realizuje programy resocjalizacyjne i edukacyjne dla osadzonych.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Głubczyce | e-Paczka Głubczyce | Wypiska Głubczyce | Widzenia Głubczyce 

Zakład Karny w Głubczycach - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›