Zakład Karny w Głogowie

Lipowa 21
67-200 Głogów
woj. dolnośląskie
Zobacz na mapie
telefon:(76) 834-29-01
e-mail:zk_glogow@sw.gov.pl
widzenia:

1. Widzenia udzielane są w dniach:
w każdy piątek i w niedziele w godzinach: 08:00 – 16:00.

2. Rejestracja widzeń odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy) w godzinach 08:00 – 14:00 najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem, pod:

nr telefonu: 76 83-73-589
lub
adres e-mail: widzenia_zkglogow@sw.gov.pl

Rejestracji widzenia można dokonać tylko w bieżącym tygodniu.

Przeznaczenie i lokalizacja

Zakład Karny w Głogowie to jednostka półotwarta dla mężczyzn recydywistów, o pojemności 303 miejsc. Znajduje się w północno-zachodniej części Głogowa, przy drodze wojewódzkiej nr 292, na terenie 1,836 ha.

Architektura i układ funkcjonalny

Zakład ma zabudowę pawilonową na trapezowej działce z 12 budynkami. Główny budynek penitencjarny, w kształcie podkowy, składa się z dwóch koszarowych obiektów połączonych trzecim budynkiem. Trzykondygnacyjny budynek administracyjny mieści biura, kuchnię i kotłownię. Obiekty gospodarcze obejmują 6 jednokondygnacyjnych budynków z pomieszczeniami socjalnymi, technicznymi i magazynowymi. Przy bramie wjazdowej są trzy budynki ochronne: wartownia, poczekalnia i kontrolny.

W obrębie ogrodzenia znajdują się dwa boiska (jedno utwardzone, jedno do siatkówki plażowej) oraz zadaszone miejsce do ćwiczeń.

Historia

Zakład Karny w Głogowie powstał 25 października 1963 r. jako Podośrodek Pracy Więźniów, wspierając budowę Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Początkowo podlegał Centralnemu Więzieniu w Rawiczu, a od 1964 r. Centralnemu Więzieniu w Zielonej Górze. W 1970 r. przekształcono go w półotwarty zakład karny dla recydywistów.

W 1981 r. zakład funkcjonował jako Ośrodek Odosobnienia dla internowanych w stanie wojennym. W latach 80-tych zatrudniał więźniów głównie przy budowach przemysłowych. W 1990 r. przeszedł pod zarząd Centralnego Zarządu Zakładów Karnych w Warszawie. W 1996 r. stał się częścią Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu, a od 2022 r. podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu.

Przedmiot działalności

Zakład prowadzi oddziaływania penitencjarne w sześciu grupach wychowawczych, oferując programy aktywizacji i readaptacji społecznej, takie jak wolontariat, poprawa relacji rodzinnych, programy psychokorekcyjne i zawodowe. Skazani mogą uczestniczyć w grupach AA oraz programach profilaktyki uzależnień. Więźniowie pracują poza terenem zakładu na rzecz kontrahentów zewnętrznych i instytucji publicznych.

Oferta edukacyjna i kulturalna

Zakład oferuje kursy zawodowe i zajęcia kulturalno-oświatowe. Organizuje koncerty, turnieje sportowe, wycieczki rowerowe, a także posiada bibliotekę i świetlice. Więźniowie mogą uczestniczyć w nabożeństwach i spotkaniach religijnych różnych wyznań.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Głogów  | e-Paczka Głogów | Wypiska Głogów | Widzenia Głogów

Zakład Karny w Głogowie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›