Zakład Karny w Garbalinie

Garbalin
99-100 Łęczyca
woj. łódzkie
telefon: 24 388 00 00
e-mail: zk_garbalin@sw.gov.pl
widzenia:

1. Widzenia osadzonych z rodzinami i osobami bliskimi, a za zgodą kierującego oddziałem penitencjarnym, z innymi osobami, odbywają się w salach widzeń
w godzinach 8.00 - 17.00, w czwartki, piątki i niedziele, oraz dni wolne od pracy wymienione w ust. 2.

2. W następujące dni wolne od pracy: pierwszy dzień Wielkiej Nocy, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia, widzenia na terenie jednostki penitencjarnej realizowane są dla wszystkich skazanych, niezależnie od grupy klasyfikacyjnej.

3. Widzenia w niedzielę są udzielane wg poniższych zasad:
1) w pierwszą, trzecią i piątą niedzielę miesiąca dla osadzonych odbywających karę po raz pierwszy grupa „P”);
2) w drugą i czwartą niedzielę miesiąca dla recydywistów penitencjarnych (grupa „R”);
4. W niedzielę udziela się widzeń bez osoby dozorującej, w pierwszej kolejności osadzonym zatrudnionym poza terenem zakładu karnego.
5. W okresie 10 dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy, nie realizuje się wcześniej udzielonych, a nie wykorzystanych zezwoleń na jednorazowe wykorzystanie przysługujących widzeń.

4.Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 13.00 przy wejściu do zakładu – Biuro Przepustek.
8:00-17:00

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin BUP KNF ZPP IAML