Zakład Karny w Dublinach

Dubliny 16
11-430 Korsze
woj. warmińsko-mazurskie
Zobacz na mapie
telefon:89 754 38 31
e-mail:zk_dubliny@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia w Zakładzie Karnym w Dublinach realizowane są w czwartek, niedzielę i 25 grudnia w godzinach 8.00-15.00.

Widzenia odbywają się wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu i godzinie. Rejestracja widzeń odbywa się telefonicznie pod nr telefonu 89 754 38 31 lub za pomocą dedykowanej poczty mailowej: widzenia_dubliny@sw.gov.pl od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00.

Nagrody w postaci udzielania zezwolenia na widzenia bez osoby dozorującej oraz widzeń w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej realizowane są wyłącznie w czwartki.

Przeznaczenie:

Zakład Karny w Dublinach jest przeznaczony dla dorosłych mężczyzn, którzy są recydywistami penitencjarnymi, klasyfikowanymi w grupach R-2/z i R-2/p. Zakład ma pojemność 354 miejsc.

W ramach jednostki funkcjonuje Oddział Zewnętrzny w Giżycku, również przeznaczony dla dorosłych mężczyzn, recydywistów penitencjarnych.

Położenie i historia powstania:

Dubliny to niewielka miejscowość licząca około 150 mieszkańców, położona w powiecie kętrzyńskim, gminie Korsze, 12 km od Kętrzyna. Na powierzchni około 1,35 ha znajduje się tam półotwarty zakład penitencjarny, założony w grudniu 1975 roku. Początkowo jednostka składała się z dwóch parterowych baraków, które mogły pomieścić około 500 osadzonych, głównie sprawców nieumyślnych kolizji drogowych. W 1981 roku jeden z baraków został zburzony i zastąpiony nowym pawilonem mieszkalnym, który wyposażono w kraty i inne zabezpieczenia.

Do grudnia 2008 roku w Dublinach działał Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Bartoszycach. W styczniu 2009 roku utworzono Zakład Karny w Dublinach. Większość osadzonych odbywa karę w systemie programowanego oddziaływania. Pawilon mieszkalny zawiera cele, ambulatorium, gabinet stomatologiczny, dyżurki wychowawców, radiowęzeł, bibliotekę, pomieszczenia rekreacyjne, magazyny, kantynę, świetlicę i modelarnię. Wiosną i latem organizowane są zajęcia kulturalno-oświatowe oraz sportowe na świeżym powietrzu. Widzenia odbywają się w sali widzeń w budynku administracyjnym.

W zakładzie zatrudnieni są kapelani rzymskokatoliccy oraz prawosławni, a także organizowane są spotkania z przedstawicielami innych wyznań, takich jak Kościół Baptystów i Kościół Zielonoświątkowy.

Jednostka prowadzi programy resocjalizacyjne, obejmujące profilaktykę i edukację antyalkoholową i antynarkotykową (Krótka Interwencja), programy dla sprawców przemocy domowej (Duluth), przestępstw komunikacyjnych (178a), aktywizację zawodową, promocję zdrowego stylu życia, rozwijanie umiejętności poznawczych i społecznych oraz integrację rodzin. Programy te realizowane są we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kętrzynie, Klubem Integracji Społecznej w Kętrzynie, Nadleśnictwem w Srokowie oraz Fundacją Biura Służby Krajowej AA. Organizowane są również występy artystyczne i otwarte meetingi AA.

Zakład Karny oferuje skazanym odpłatne zatrudnienie przy pracach remontowo-budowlanych, porządkowych, obsłudze kuchni, kotłowni, pralni, radiowęzła, biblioteki oraz warsztatów. Osadzeni wykonują także nieodpłatne prace na rzecz samorządów lokalnych w gminach Kętrzyn i Korsze.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Dubliny | e-Paczka Dubliny | Wypiska Dubliny | Widzenia Dubliny

Zakład Karny w Dublinach - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›