Zakład Karny w Dębicy

Sandomierska 41
39-200 Dębica
woj. podkarpackie
Zobacz na mapie
telefon:14 681 56 56
e-mail:zk_debica@sw.gov.pl
widzenia:

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest przez osadzonych bezpośrednio u wychowawców oraz dla osób bliskich -

telefonicznie pod numerem 146708574
lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
widzenia_zkdebica@sw.gov.pl

w dni robocze w godzinach od 9:00 do 13:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Widzenia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy tj.:

1)Nowy Rok – 1 stycznia;
2)Święto Trzech Króli – 6 stycznia;
3)pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy;
4)Święto Państwowe – 1 maja;
5)Święto Narodowe – 3 maja;
6)Święto Bożego Ciała;
7)Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia;
8)Święto Wszystkich Świętych – 1 listopada;
9)Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada;
10)Święta Bożego Narodzenia – 25 i 26 grudnia w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zakład Karny w Dębicy

Zakład Karny w Dębicy jest jednostką typu półotwartego, przeznaczoną dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych. Składa się z sześciu oddziałów mieszkalnych, które łącznie mogą pomieścić 552 osadzonych, oraz z Oddziału Zewnętrznego o pojemności 190 miejsc, co daje całkowitą pojemność jednostki wynoszącą 742 miejsca. Zakład ten przyjmuje także skazanych chorych na cukrzycę insulinozależną.

Penitencjarne oddziaływania wobec skazanych realizowane są w dwóch wyodrębnionych Oddziałach Penitencjarnych. Oddział Penitencjarny Nr 1 obejmuje oddziały mieszkalne od I do IV, natomiast Oddział Penitencjarny Nr 2 obejmuje oddziały V i VI. W ramach struktury Zakładu Karnego w Dębicy funkcjonuje również Oddział Zewnętrzny w Chmielowie, przeznaczony dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy i młodocianych. Zakład Karny w Dębicy podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie.

Historia Zakładu Karnego w Dębicy sięga lat 70. XX wieku, kiedy to na obrzeżach miasta rozpoczęto budowę tej jednostki. Początkowo był to oddział zewnętrzny Zakładu Karnego w Rzeszowie, a później Zakładu Karnego w Tarnowie, gdzie osadzani byli recydywiści pracujący odpłatnie na rzecz PKP. 30 listopada 1977 roku Minister Sprawiedliwości powołał Zakład Karny w Dębicy jako samodzielną jednostkę. Prace budowlane kontynuowano i w 1986 roku oddano do użytku ostatni pawilon mieszkalny oraz budynek administracyjny.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Przynależy do niego Oddział Zewnętrzny w Chmielowie

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Dębica | e-Paczka Dębica | Wypiska Dębica | Widzenia Dębica

Zakład Karny w Dębicy - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›