Zakład Karny w Chełmie

Kolejowa 112
22-100 Chełm
woj. lubelskie
Zobacz na mapie
telefon:82 562 78 53
e-mail:zk_chelm@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia dla osadzonych odbywają się w godz. 8:00 – 15:30 (z półgodziną przerwą na wymianę osób uczestniczących w widzeniach), w drugi dzień Bożego Narodzenia oraz we wtorki i niedziele.

Widzenia nie są realizowane w następujące dni wolne od pracy:
1 stycznia – Nowy Rok;
25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Ustalenie dnia i godziny widzenia odbywa się telefonicznie pod numerem 82 5917758 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00 .

Osoby zgłaszające się na widzenie wchodzą na teren jednostki w wyznaczonych godzinach:
8:00 – I grupa,
9:30 – II grupa,
11:00 – III grupa,
12:30 – IV grupa,
14:00 – V grupa.

Zakład Karny w Chełmie to zamknięta jednostka penitencjarna przeznaczona dla skazanych mężczyzn, będących recydywistami penitencjarnymi. W skład zakładu wchodzą również oddziały aresztu śledczego, oddział półotwarty dla mężczyzn oraz oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Zakład Karny w Chełmie może pomieścić 706 osadzonych.

Historia

Więzienie w Chełmie, od 1934 roku, funkcjonowało w II Rzeczypospolitej jako izolacyjne więzienie karno-śledcze aż do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku. Podczas okupacji hitlerowskiej (1939-1944), zakład pełnił kluczową rolę w systemie represji na terenie dystryktu lubelskiego Generalnego Gubernatorstwa, służąc jako areszt niemieckiej policji bezpieczeństwa i służby bezpieczeństwa. W lipcu 1944 roku, więzienie w Chełmie jako pierwsze zaczęło działać na rzecz nowego ustroju. Po likwidacji więzienia na Zamku w Lublinie w 1954 roku, zakład w Chełmie pełnił funkcję centralnego więzienia aż do 1965 roku, pełniąc rolę selekcyjno-transportową i rozbudowując swoje terytorium oraz oddziały zewnętrzne.

Na mocy zarządzenia Nr 83/67 CZW MS z dnia 28 marca 1967 roku, areszt śledczy w Chełmie został przekształcony w zakład karny. W zakładzie działa centralna biblioteka oraz punkty biblioteczne dostępne na każdym oddziale mieszkalnym. Ponadto, więzienie dysponuje boiskiem sportowym przystosowanym do gry w piłkę siatkową i koszykówkę. Zakład posiada również kaplicę, w której odprawiane są nabożeństwa. Od 1993 roku funkcjonuje Punkt Trzeźwienia i Terapii „Prosta Droga”.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Chełm  | e-Paczka Chełm | Wypiska Chełm | Widzenia Chełm

Zakład Karny w Chełmie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›