Zakład Karny Trzebinia

Słowackiego 70
32-540 Trzebinia
woj. małopolskie
Zobacz na mapie
telefon:32 611 59 00
e-mail:zk_trzebinia@sw.gov.pl
widzenia:

Aby zapoznać się z harmonogramem realizacji widzeń zapraszamy na stronę internetową jednostki.

Zakład Karny w Trzebini

Zakład Karny w Trzebini jest miejscem odbywania kary pozbawienia wolności dla osób skazanych po raz pierwszy oraz młodocianych, funkcjonującym w warunkach zakładu półotwartego. W skład jednostki wchodzi również kilkudziesięcioosobowy oddział otwarty, a łączna pojemność zakładu wynosi 324 miejsca.

Historia Zakładu

Początki więziennictwa w powiecie chrzanowskim sięgają końca lat czterdziestych XX wieku, kiedy to powstał Ośrodek Pracy Więźniów przy areszcie śledczym w Krakowie. Skazani mieszkali wtedy w barakach i pracowali w kopalni węgla kamiennego „Siersza” w Trzebini. W 1950 roku ośrodek przeniesiono do Gaja, gdzie umieszczono osadzonych w czteropiętrowym budynku na os. Awaryjnym (obecnie Jana Pawła II), a średnio przebywało tam 150 osób, zatrudnionych głównie przy budowach na zlecenie firmy EnergoPrzem i później katowickiego Prinż-u.

W 1972 roku na terenie należącym do Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 9 w Krakowie (baza w Trzebini) zaadaptowano kilka baraków na potrzeby nowego Oddziału Zewnętrznego nr 2 AŚ Kraków. Dwa lata później, w 1974 roku, zlikwidowano Oddział Zewnętrzny nr 1 w Gaju, a osadzonych i funkcjonariuszy przeniesiono do Trzebini. W 1977 roku Oddział Zewnętrzny w Trzebini został przekształcony w Ośrodek Przystosowania Społecznego (OPS), gdzie trafiali recydywiści penitencjarni po odbyciu kary, poddawani specjalnemu programowi resocjalizacyjnemu.

W 1990 roku, po likwidacji OPS-ów, jednostka uzyskała status zakładu karnego półotwartego i otwartego, przeznaczonego dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy oraz młodocianych. Zatrudnienie większej liczby funkcjonariuszy w dziale penitencjarnym pozwoliło na lepsze dostosowanie zakładu do wymogów prawa karnego wykonawczego i bardziej efektywne działania resocjalizacyjne.

Współczesność

Zakład Karny w Trzebini aktywnie współpracuje z samorządami terytorialnymi, organizacjami pozarządowymi oraz kościołami i związkami wyznaniowymi, co pozwala na szerokie działania resocjalizacyjne oraz integrację skazanych ze społecznością lokalną.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Trzebinia | e-Paczka Trzebinia | Wypiska Trzebinia | Widzenia Trzebinia

Zakład Karny Trzebinia - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›