Zakład Karny Sieradz

Orzechowa 5
98-200 Sieradz
woj. łódzkie
Zobacz na mapie
telefon:43 827 06 00
e-mail:zk_sieradz@sw.gov.pl
widzenia:

1. Widzenia odbywają się w salach widzeń Zakładu Karnego w Sieradzu w godzinach: 8.00 - 9.00, 10.00 - 11.00, 12.00 - 13.00 oraz 14.00 - 15.00 w następujących dniach:

skazani – wtorki, piątki oraz niedziele ( z wyjątkiem pierwszej niedzieli miesiąca ).

tymczasowo aresztowani – w czwartki i w pierwszą niedzielę miesiąca.

2. Widzenie odbywa się po telefonicznym ustaleniu jego terminu – najpóźniej 1 dzień przed terminem widzenia :

pod nr tel. 43 – 829 63 85 ( od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 – 13.00 ) oraz za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: widzenia_zk_sieradz@sw.gov.pl, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

3. Osoba mająca wyznaczony termin widzenia zobligowana jest do stawienia się do jednostki penitencjarnej na 30 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia widzenia.

Zakład Karny w Sieradzu może pomieścić 759 mężczyzn. Jest to jednostka zamknięta, posiadająca oddziały półotwarte dla młodocianych i osób odbywających karę po raz pierwszy oraz areszt śledczy. W oddziale terapeutycznym przebywają osoby z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, który ma pojemność 87 miejsc. W zakładzie pracuje 250 funkcjonariuszy oraz pracownicy cywilni.

Osadzeni mogą korzystać z biblioteki, świetlic i zewnętrznych siłowni. Świetlica centralna pełni również funkcję kaplicy. We współpracy z lokalnymi instytucjami organizowane są imprezy kulturalno-sportowe, a także zajęcia przeciwdziałające alkoholizmowi i aktywizujące zawodowo.

Opiekę medyczną zapewniają lekarze i pielęgniarki pracujący w ambulatorium. Izba chorych ma 8 miejsc.

Zakład Karny w Sieradzu jest otwarty na współpracę z zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi w zakresie zatrudnienia skazanych. Osadzeni pracują zarówno wewnątrz jednostki, jak i poza nią, u zewnętrznych kontrahentów. Największym partnerem jest Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe, gdzie pracuje około 80 osadzonych.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Sieradz | e-Paczka Sieradz | Wypiska Sieradz

Zakład Karny Sieradz - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani