Zakład Karny nr 1 w Łodzi

Beskidzka 54
91-612 Łódź
woj. łódzkie
telefon: 42 675 04 15
e-mail: zk_lodz_1@sw.gov.pl
widzenia:

1) Widzenia realizowane są w godzinach 9:00 – 15:30, w wtorki, środy, piątki, soboty, niedziele

2) Korzystanie przez osadzonych z widzeń nie może kolidować z ich zatrudnieniem,

3) Osadzeni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu odbywają widzenia w soboty i niedziele.

4) Skazany zatrudniony może również zrealizować widzenie w dzień w którym wykonuje obowiązki pracownicze pod warunkiem uzyskania indywidualnej zgody dyrektora podjętej w oparciu o pozytywną opinię pracodawcy,

Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są od osób odwiedzających w dniu widzenia w godz.: 8:30-13:30.
9:00 - 15:30 w wtorki, środy, piątki, soboty, niedziele

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin BUP KNF ZPP IAML