Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu (Osadzone Kobiety)

Wybickiego 10 22
86-300 Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Zobacz na mapie
telefon:(56) 644-04-00 / (56) 644 -04-99
e-mail:zk_1_grudziadz@sw.gov.pl
widzenia:

1.Widzenia w jednostce są realizowane w niedzielę i poniedziałek każdego tygodnia w godzinach od 08:00 do 15.00. Nie udziela się widzeń w święta ustawowo wolne za wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Wielkiej Nocy oraz pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia – o ile święta przypadają w dni widzeń.

2. Widzenia będą udzielane wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej odwiedzających. Rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenie z osadzonymi odbywa się wyłącznie telefonicznie każdego tygodnia we:
- wtorek w godzinach od 9.00 do 15.00
- środę w godzinach od 9:00 do 12:00
pod numerem telefonu (56) 64 40 474.

Zapisy prowadzone są w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym widzenia. Jeżeli dzień rejestracji przypada w dniu wolnym rejestracja odbywać się będzie w kolejnym dniu.

3. Widzenia osadzonych realizowane są w wyznaczonych dniach w trzech turach:
I tura w godz. 8.00 – 10.00,
II tura w godz. 10.30 – 12.30,
III tura w godz. 13.00 – 15.00 ,

4. Osoby odwiedzające osadzonych powinny zgłosić się minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem widzenia w danym dniu. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających, widzenie jest udzielane wyłącznie w ramach tury, w której było zaplanowane. Ilość miejsc w poszczególnych turach jest ograniczona.
8:00 - 15:00

Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu, razem z Oddziałem Zewnętrznym, podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy.

Jest to zakład karny typu zamkniętego z oddziałami półotwartymi i aresztem śledczym dla kobiet i mężczyzn. Zakład przeznaczony jest dla młodocianych, osób odbywających karę po raz pierwszy, a w przypadku kobiet także dla recydywistek penitencjarnych.

Oddział Zewnętrzny jest dedykowany mężczyznom recydywistom penitencjarnym, i zawiera oddziały zamknięte oraz półotwarte (dla skazanych związanych z umową o zatrudnieniu), a także areszt śledczy i oddział terapeutyczny dla mężczyzn uzależnionych od alkoholu.

Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu może pomieścić łącznie 1654 osadzonych, w tym Oddział Zewnętrzny.

Od 1949 roku w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu działa Dom dla Matki i Dziecka, gdzie kobiety mogą odbywać karę wraz ze swoimi dziećmi, zgodnie z art. 87 kkw. Zakład posiada również jedyny w kraju oddział ginekologiczno-położniczy. Od 1983 roku funkcjonuje tutaj Oddział Terapeutyczny dla Skazanych z Niepsychotycznymi Zaburzeniami Psychicznymi lub Upośledzonych Umysłowo, a od 1995 roku działa Oddział Terapeutyczny dla Skazanych Kobiet Uzależnionych od Alkoholu. Ponadto, od 1957 roku w zakładzie funkcjonuje jedyne w Polsce Centrum Kształcenia Ustawicznego dla skazanych kobiet, oferujące edukację na poziomie podstawowym, zawodowym i licealnym.

W jednostce realizowane są specjalne programy resocjalizacyjne dla kobiet ciężarnych, matek i uczennic, a także liczne programy wspierające readaptację społeczną zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Osadzeni mają również możliwość uczestniczenia w kursach współfinansowanych ze środków unijnych oraz w programie Praca dla Więźniów. Na terenie Zakładu Karnego znajdują się cztery hale produkcyjne, a w Oddziale Zewnętrznym jedna, w których skazani są odpłatnie zatrudniani.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka ZK 1 Grudziądz  | e-Paczka ZK 1 Grudziądz | Wypiska ZK 1 Grudziądz | Widzenia ZK 1 Grudziądz

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu (Osadzone Kobiety) - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›