Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu (osadzeni mężczyźni)

Wybickiego 10/22
86-300 Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
telefon: (56) 644-04-00 / (56) 644 -04-99
e-mail: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl
widzenia:

Terminy widzeń ulegają zmianie, będą odbywały się w niedzielę i poniedziałek każdego tygodnia

Telefoniczna rejestracja

Zmianie ulega zasada udzielania widzeń.

Widzenia będą udzielane wyłącznie po uprzedniej rejestracji telefonicznej odwiedzających. Informujemy, że treść rozmów podlega rejestracji.

Rejestracja zgłoszeń osób ubiegających się o widzenie z osadzonymi odbywa się wyłącznie telefonicznie we wtorek i środę każdego tygodnia w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu ( 56) 64-40-474.

Zapisy prowadzone są w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym widzenia. Jeżeli dzień rejestracji przypada w dniu wolnym rejestracja odbywać się będzie w kolejnym dniu.

Organizacja odwiedzin

osadzonych realizowane są w wyznaczonych dniach w trzech turach w godz.: I tura w godz. 8.00 – 10.00, II tura w godz. 10.30 – 12.30, III tura w godz. 13.00 – 15.00. Osoby odwiedzające osadzonych powinny zgłosić się minimum 30 minut przed planowanym rozpoczęciem widzenia w danym dniu. W przypadku spóźnienia się osób odwiedzających, widzenie jest udzielane wyłącznie w ramach tury, w której było zaplanowane. Ilość miejsc w poszczególnych turach jest ograniczona.

Widzenia z osadzonymi mężczyznami przebywającymi w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu, realizowane są wyłącznie poprzez wejście do jednostki od ulicy Sienkiewicza.

Wejściem od ul. Wybickiego realizuje się widzenia z osadzonymi kobietami.

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa kodeks karny wykonawczy.
Dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący. Na terenie zakładu karnego obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Zabrania się wnoszenia na teren zakładu karnego broni, środków łączności, środków odurzających, psychotropowych, alkoholu.

W przypadku naruszenia przez osadzonego lub osobę odwiedzającą zasad dotyczących udzielanych widzeń, może ono być przerwane lub zakończone przed czasem.
od 8.00 do 15.00.

Reklama
Reklama
Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin BUP KNF ZPP IAML