Zakład Karny Gorzów Wielkopolski

Podmiejska 17
66-400 Gorzów Wielkopolski
woj. lubuskie
telefon: 95 733 45 00
e-mail: zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl
widzenia:

1. Oddział zakładu karnego typu półotwartego

Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w godzinach 8:00-16:00

w każdą niedzielę oraz pierwszy Dzień Świąt Wielkanocnych:
w Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia.
Zapisy osób odwiedzających odbywają się w godzinach 7:00-13:00.

2. Oddział aresztu śledczego

Widzenia osadzonych z osobami uprawnionymi odbywają się w godzinach 8:00-16:00

w każdą sobotę;
w Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych;
w Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia.
Dla osadzonych zakwalifikowanych jako stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, widzenia odbywają się w niedziele w godzinach 8:00-16:00

Zapisy osób odwiedzających (uprawnionych) w godzinach 7:00-13:00.

3. Skazani młodociani mają prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu w wymiarze 60 minut

Skazani sprawujący pieczę nad dzieckiem do lat 15-tu mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi w wymiarze 60 minut.

Ilość widzeń i sposób ich udzielania dla skazanych określa Kodeks Karny Wykonawczy.
Dla tymczasowo aresztowanych określa organ dysponujący.
Skazani:
7:30-13:00

Tymczasowo Aresztowani:
8:00-16:00

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin BUP KNF ZPP IAML