Zakład Karny Czerwony Bór

Czerwony Bór 2
18-400 Łomża
woj. mazowieckie
telefon: 86 215 35 81 / 86 215 35 82 / 86 215 35 83 / 86 215 35 84
e-mail: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl
widzenia:

1. Widzenia odbywają się w godz. 8.15 – 16.00 według następującego porządku:

a)

Tymczasowo aresztowani i skazani odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu zamkniętego:

- których nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł środa i pierwsza niedziela miesiąca

- których nazwiska zaczynają się na litery od M do Ż środa i trzecia niedziela miesiąca

b)

Skazani odbywający karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego:

- których nazwiska zaczynają się na litery od A do Ł czwartek, piątek i druga niedziela miesiąca

- których nazwiska zaczynają się na litery od M do Ż czwartek, piątek i czwarta niedziela miesiąca

c)
W drugą i czwartą niedzielę miesiąca – osadzeni (zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu półotwartego i otwartego) pracujący odpłatnie na terenie jednostki (za wyjątkiem zatrudnionych na stanowiskach wydających posiłki, porządkowych i transportowych), a także zatrudnieni poza terenem jednostki i skazani zakwalifikowani do odbywania kary w zakładzie typu otwartego.

2. Widzenia rejestrowane są w godz. 8.10 –13.00

3. Widzenia nie odbywają się w każdą sobotę, poniedziałek i wtorek, a nadto w następujące dni świąteczne będące dniami wolnymi od pracy i handlu:

- 1 stycznia - Nowy Rok,

- 1 maja - Święto Państwowe,

- 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

- pierwszy dzień Zielonych Świątek,

- dzień Bożego Ciała,

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

- 1 listopada - Wszystkich Świętych,

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
8:15 – 16:00

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin BUP KNF ZPP IAML