Oddział Zewnętrzny Zabrze

ks. Pawła Janika 12
41-806 Zabrze
woj. śląskie
Zobacz na mapie
telefon:32 373-66-33
e-mail:zk_zabrze@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia udzielane są według poniższych ustaleń w godzinach od 8:00 do 15:00. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są do godziny 13:45.

WTOREK – skazani, których nazwiska rozpoczynają się na litery A – Ł,

CZWARTEK – skazani, których nazwiska rozpoczynają się na litery M – Ż,

NIEDZIELE:

- I i III niedziela każdego miesiąca - osadzeni, których nazwiska zaczynają się na litery A - Ł oraz wszyscy osadzeni zatrudnieni na zewnątrz jednostki,

- II i IV niedziela każdego miesiąca - osadzeni, których nazwiska zaczynają się na litery M - Ż oraz wszyscy osadzeni zatrudnieni na zewnątrz jednostki,

- w przypadku miesięcy, w których występuje piąta niedziela – osadzeni zatrudnieni na zewnątrz jednostki,

- widzenia nie odbywają się w dni świąteczne przypadające we wtorki i czwartki, 24, 25 i 31 grudnia, Nowy Rok i Niedzielę Wielkanocną,

- widzenia odbywają się ponadto 26 grudnia i w Drugim Dniu Świąt Wielkanocnych.
8:00 - 15:00

Oddział Zewnętrzny w Zabrzu

Oddział Zewnętrzny w Zabrzu jest jednostką typu półotwartego z oddziałem otwartym, podlegającą bezpośrednio Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Bytomiu. Na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021 roku, z dniem 30 listopada 2021 roku zniesiono Zakład Karny w Zabrzu, a następnie, z dniem 1 grudnia 2021 roku, utworzono Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Bytomiu.

Struktura i Lokalizacja

Oddział Zewnętrzny w Zabrzu dysponuje 517 miejscami w oddziale półotwartym, 66 miejscami w oddziale otwartym oraz 8 miejscami w izbie chorych. Kadra jednostki składa się z 111 funkcjonariuszy i 7 pracowników cywilnych. Położony w dzielnicy Zaborze, jednostka znajduje się niedaleko jednej z głównych ulic Zabrza – ulicy Wolności, obejmując powierzchnię 3,7 ha. Kompleks składa się z 6 pawilonów mieszkalnych, budynku administracyjnego oraz budynków pomocniczych, takich jak kuchnia, magazyny i warsztaty. Osadzeni mają dostęp do kaplicy, sali ekumenicznej, świetlic oraz boisk sportowych.

Historia Jednostki

Zakład Karny w Zabrzu, który poprzedzał obecny Oddział Zewnętrzny, został powołany w maju 1973 roku. Do połowy 1974 roku trwały prace reorganizacyjne, aby przygotować jednostkę do przyjęcia więźniów. Początkowo zakład przeznaczony był dla mężczyzn recydywistów. W czasie stanu wojennego, od 13 grudnia 1981 roku do 31 grudnia 1982 roku, jednostka została przekształcona w Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych. Po tym okresie, zakład powrócił do swojej pierwotnej funkcji, którą pełnił do 30 listopada 2021 roku.

Dział Dozoru Elektronicznego

Od 2023 roku w Oddziale Zewnętrznym w Zabrzu funkcjonuje Dział Dozoru Elektronicznego. Funkcjonariusze tego działu zajmują się realizacją czynności materialno-technicznych w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE), co obejmuje:

  • Sprawdzanie warunków technicznych do odbywania kar i środków karnych w SDE.
  • Instalację urządzeń monitorujących u osób objętych SDE.
  • Kontrolę prawidłowości działania środków technicznych.
  • Deinstalację urządzeń monitorujących.
  • Wizyty związane z naruszeniem warunków odbywania kary przez osoby objęte systemem.

Funkcjonariusze realizują te zadania w promieniu do 200 km od jednostki macierzystej, zapewniając skuteczną reakcję na nowe zadania. Nadzór merytoryczny nad Działem Dozoru Elektronicznego sprawuje Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Zabrze | e-Paczka Zabrze | Wypiska Zabrze | Widzenia Zabrze

Oddział Zewnętrzny Zabrze - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›