Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Czarnem oddział w Złotowie

Plac Kościuszki 3
77-400 Złotów
woj. wielkopolskie
Zobacz na mapie
telefon:67 263 26 85 wewn.35
e-mail:oz_zlotow@sw.gov.pl
widzenia:

Rejestracja widzeń następuje w dni robocze w godzinach 9.00 - 14.00 pod numerem telefonu: 514-827-134 i za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) widzenia_zk_czarne@sw.gov.pl . Widzenie umówione za pośrednictwem poczty e-mail wymaga telefonicznego potwierdzenia bądź uzyskania elektronicznego zwrotnego potwierdzenia w formie pisemnej o jego umówieniu.

Niezbędne dane do rejestracji za pośrednictwem wiadomości e-mail:

1. imiona i nazwiska osób odwiedzających,

2. imię i nazwisko osadzonego,

3. imię jego ojca,

4. numer telefonu,

5. do którego zakładu chce się umówić,

6. na kiedy i na jaką godzinę.

Widzenia powinny być umawiane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

W Oddziale Zewnętrznym w Złotowie widzenia udzielane są w drugą i trzecią sobotę oraz czwartą niedzielę miesiąca w godzinach: 8.15, 9:30, 10:45, 12:00,13:15,14:30.

widzenia bez osoby dozorującej odbywają się w sali widzeń, a widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się w wydzielonym pomieszczeniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.
8:15 - 15:00

Oddział Zewnętrzny w Złotowie Zakładu Karnego w Czarnem to zamknięta jednostka penitencjarna, która posiada także oddział aresztu śledczego dla mężczyzn oraz oddział półotwarty dla recydywistów penitencjarnych. Zlokalizowany w województwie wielkopolskim, obsługuje sądy i prokuratury w Złotowie i Pile. Podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Koszalinie.

Historia złotowskiego więzienia sięga drugiej połowy XIX wieku. W ramach szerokich reform w XIX-wiecznych Prusach, w 1866 roku w Złotowie wybudowano budynek sądu i więzienie w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W 1871 roku, po nowelizacji kodeksu karnego, zwiększono zarówno liczebność personelu, jak i pojemność więzienia. Funkcjonowało ono w tej formie do 1939 roku. We wrześniu 1939 roku więzienie zamknięto, a osadzonych przeniesiono do więzienia w Pile. Po wyzwoleniu miasta, na mocy dekretu PKWN, utworzono nowe więzienie. Pierwszych 14 więźniów osadzono 27 sierpnia 1945 roku. Do 1955 roku w więzieniu Karno-Śledczym w Złotowie osadzano także kobiety, po czym populację osadzonych stanowili wyłącznie mężczyźni.

W 1962 roku Minister Sprawiedliwości zlikwidował więzienie dla mężczyzn, tworząc w jego miejsce Areszt Śledczy dla kobiet, który funkcjonował do 1977 roku. Na przełomie lat 1977/78 na bazie dotychczasowego aresztu powstał Ośrodek Przystosowania Społecznego dla kobiet recydywistek, które pracowały w pobliskim Państwowym Gospodarstwie Ogrodniczym w Świętej k/Złotowa. Ośrodek funkcjonował do 1983 roku, kiedy to został rozwiązany, a budynki przejął Sąd Rejonowy w Złotowie. 30 sierpnia 1986 roku Minister Sprawiedliwości powołał do życia Areszt Śledczy dla mężczyzn.

W drugiej połowie 2012 roku oddano do użytku nowy budynek, który przekazano Aresztowi Śledczemu w Złotowie przez Sąd Rejonowy w Złotowie we wrześniu 2008 roku. Budynek, od momentu powstania w 1866 roku, pełnił funkcję sądu. Prace koncepcyjne dotyczące przebudowy rozpoczęto w 2007 roku, a pierwsze prace remontowe ruszyły w maju 2010 roku i trwały do sierpnia 2012 roku. Obecnie mieści on m.in. oddział półotwarty dla recydywistów penitencjarnych mężczyzn o pojemności 61 miejsc.

31 marca 2018 roku, na mocy zarządzeń Ministra Sprawiedliwości z 12 stycznia 2018 roku, Areszt Śledczy w Złotowie przestał funkcjonować jako samodzielna jednostka. Od 1 kwietnia 2018 roku działa jako wyodrębniony Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Czarnem, z pojemnością 154 miejsc.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Złotów  | e-Paczka Złotów | Wypiska Złotów | Widzenia Złotów

Oddział Zewnętrzny w Złotowie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani