Oddział Zewnętrzny w Wąsoszu Górnym

Powstańców 150
42-110 Wąsosz Górny
woj. śląskie
Zobacz na mapie
telefon:34 325 86 40
e-mail:oz_wasosz@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia będą realizowane w soboty, niedziele i święta w godzinach 8:00 - 15.30.

Przed zgłoszeniem się na widzenie osoba bliska zobowiązana jest do uprzedniego ustalenia daty i godziny jego realizacji z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem:

OZ Wąsosz Górny - numer telefonu 34 325 86 40, od poniedziałku do piątku w godz.9.00-14.00

Oddział Zewnętrzny w Wąsoszu Górnym

Funkcja i Przeznaczenie

Oddział Zewnętrzny w Wąsoszu Górnym, podlegający Aresztowi Śledczemu w Częstochowie, to zakład karny typu półotwartego dla dorosłych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Posiada również oddziały dla młodocianych oraz zakład karny typu otwartego dla mężczyzn i młodocianych. Pojemność oddziału wynosi 105 miejsc.

Działalność i Readaptacja

Oddział realizuje zadania związane z utrzymaniem porządku i bezpieczeństwa oraz prowadzeniem pracy penitencjarnej. Priorytetem jest zapewnienie skazanym możliwości pracy – zarówno odpłatnej, jak i nieodpłatnej na rzecz lokalnych instytucji i samorządów. Skazani uczestniczą w licznych programach resocjalizacyjnych i readaptacyjnych, które są realizowane we współpracy z różnymi podmiotami zewnętrznymi.

Programy Resocjalizacyjne

W oddziale realizowane są programy takie jak:

  • Program Edukacyjno-Korekcyjny „Nie krzywdzę” dla sprawców nadużyć w rodzinie,
  • Programy profilaktyki uzależnień od alkoholu i środków odurzających,
  • Programy przeciwdziałania agresji i przemocy,
  • Program readaptacyjny „Skazany poinformowany”,
  • Program „Sztuka za kratą”,
  • Program edukacji ekologicznej „Think – green”,
  • Programy kształtowania umiejętności społecznych „Auschwitz – edukacja obywatelska” oraz „Dziedzictwo pokoleń”,
  • Program „Medytacja. Szansa na wewnętrzną wolność” prowadzony od lipca 2009 roku, uczący osadzonych medytacji chrześcijańskiej.

Warunki i Aktywności

Skazani mają dostęp do różnorodnych zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, odbywających się na dwóch boiskach sportowych oraz w świetlicach. Mogą korzystać z siłowni, instalacji radiowęzłowej oraz sali komputerowej wyposażonej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oddział współpracuje z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Pajęcznie, a także prowadzi grupę Anonimowych Alkoholików.

Lokalizacja i Historia

Oddział znajduje się w najbardziej wysuniętej na północ części województwa śląskiego, w gminie Popów, powiat kłobucki, około 43 km od Częstochowy. Zajmuje teren o powierzchni około jednego hektara z parterowymi budynkami. Budowę oddziału rozpoczęto w 1966 roku, równolegle z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Kulach. Skazani przenieśli się na teren oddziału w 1968 roku po ukończeniu budowy pawilonu mieszkalnego. Początkowo jednostka podlegała Aresztowi Śledczemu w Katowicach, a od 1978 roku podlega Aresztowi Śledczemu w Częstochowie.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Wąsosz Górny | e-Paczka Wąsosz Górny | Wypiska Wąsosz Górny | Widzenia Wąsosz Górny

Oddział Zewnętrzny w Wąsoszu Górnym - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›