Oddział Zewnętrzny w Tarnowie-Mościcach

Śniadeckiego 9
33-101 Tarnów
woj. małopolskie
Zobacz na mapie
telefon:14 631 93 00
e-mail:zk_tarnow_moscice@sw.gov.pl
widzenia:

Aby zapoznać się z harmonogramem realizacji widzeń zapraszamy na stronę internetową jednostki.

Oddział Zewnętrzny w Tarnowie-Mościcach

Oddział Zewnętrzny w Tarnowie-Mościcach, będący jednostką typu półotwartego z oddziałem typu otwartego, jest przeznaczony dla mężczyzn recydywistów penitencjarnych oraz posiada oddział Aresztu Śledczego dla kobiet.

Historia i Rozwój

Funkcjonujący od 1963 roku, oddział początkowo był Podośrodkiem Pracy Więźniów Zakładu Karnego w Tarnowie. W 1969 roku zyskał status jednostki samodzielnej. Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021 roku, od 1 grudnia 2021 roku Oddział Zewnętrzny w Tarnowie-Mościcach został podporządkowany dyrektorowi Zakładu Karnego w Tarnowie. Od marca 2023 roku w jednostce działa również oddział Aresztu Śledczego dla kobiet, które przebywają tam w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Oddział ten ma pojemność 52 miejsc.

Funkcje i Zatrudnienie

Zakład Karny w Tarnowie-Mościcach (wcześniej Tarnowie-Świerczkowie, obecnie OZ) powołano, aby zapewnić pracowników dla pobliskich Zakładów Azotowych i innych kontrahentów. W latach siedemdziesiątych utworzono przywięzienną szkołę, a w latach osiemdziesiątych filię Gospodarstwa Pomocniczego ZK Tarnów. Obie instytucje funkcjonowały do początku lat dziewięćdziesiątych.

Po 1990 roku liczba zatrudnionych skazanych znacznie spadła, co spowodowało rozwój bazy do zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, które prowadzone są do dziś.

Programy Resocjalizacyjne i Praca

Obecnie Oddział Zewnętrzny w Tarnowie-Mościcach realizuje kilkanaście programów resocjalizacyjnych skierowanych do różnych grup osadzonych. Priorytetem jednostki jest jednak zatrudnienie skazanych. Z dużym zaangażowaniem realizujemy program „Praca Dla Więźniów”, zainicjowany przez Służbę Więzienną w 2016 roku. Jednostka intensywnie poszukuje nowych miejsc pracy dla skazanych, co pozwala zatrudnić blisko 100 skazanych poza terenem zakładu.

Codziennie z Oddziału Zewnętrznego w Tarnowie-Mościcach wychodzi do pracy u zewnętrznych kontrahentów kilka grup osadzonych, liczących od kilku do kilkunastu osób. Skazani pracują m.in. przy produkcji maszyn i urządzeń, segregacji odpadów oraz w firmach budowlanych.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Tarnów Mościce | e-Paczka Tarnów Mościce | Wypiska Tarnów Mościce | Widzenia Tarnów Mościce

Oddział Zewnętrzny w Tarnowie-Mościcach - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›