Oddział Zewnętrzny w Strzelcach Opolskich

Klonowa 3
47-100 Strzelce Opolskie
woj. opolskie
Zobacz na mapie
telefon:77 462 11 55
e-mail:zk_2_strzelce_opolskie@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia odbywają się w następujące dni tygodnia:

a) dla skazanych: każdy piątek i niedzielę – za wyjątekiem pierwszej niedzieli miesiąca,

b) dla tymczasowo aresztowanych: w pierwszą niedzielę i trzeci czwartek miesiąca,

c) inne określone w ustawie jako dni wolne od pracy: Święto Trzech Króli (6 stycznia), Święto Bożego Ciała, Święto Wniebowstąpienia NMP (15 sierpnia), Święto Dzień Niepodległości (11 listopada).

w godzinach od 8.00 do 15.00.

Rejestracja na widzenia, odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną pod wybranym numerem telefonu 519 354 498, podanym także na stronie zakładu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 13.00. Zgłoszenia będą weryfikowane pod kątem danych personalnych i adresowych osób ubiegających się o widzenie oraz możliwości udzielenia widzenia w zakresie karalności dyscyplinarnej osadzonego.
8:00 - 15:00

Oddział Zewnętrzny w Strzelcach Opolskich

Oddział Zewnętrzny w Strzelcach Opolskich składa się z oddziałów mieszkalnych dla dorosłych mężczyzn będących recydywistami, oraz posiada oddział dla tymczasowo aresztowanych i terapeutyczny dla skazanych z zaburzeniami psychicznymi (niepsychotycznymi) lub upośledzeniem umysłowym. W oddziale są też cele przeznaczone dla skazanych uznanych za niebezpiecznych.

Oddział prowadzi różnorodne kursy zawodowe, takie jak malarz-tapeciarz, operator wózków widłowych, spawacz MAG, czy opiekun osób starszych, w zależności od dostępnych funduszy.

Terapeutyczne działania odbywają się w wyodrębnionym pawilonie mieszkalnym A, który ma 66 miejsc. Specjalistyczny personel prowadzi terapie głównie dla recydywistów z podgrupą klasyfikacyjną R-1/t, skierowanych przez Komisję Penitencjarną do odbywania kary w systemie terapeutycznym.

Całość opieki medycznej w zakładzie sprawuje lekarz-kierownik więziennego ZOZ, wspomagany przez pięć osób średniego personelu medycznego oraz lekarzy specjalistów pracujących na część etatu.

Od 1998 roku działa tu „Klub Aktywnie Poszukujących Pracy”, który wspiera zawodową aktywizację skazanych. Osadzeni, którzy są blisko warunkowego zwolnienia, uczestniczą w zajęciach z psychologiem, wychowawcą ds. postpenitencjarnych, pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym.

Oddział prowadzi także programy antyalkoholowe z udziałem grupy Anonimowych Alkoholików „Margines”, Klubu Abstynenta oraz przez indywidualne konsultacje psychologiczne.

W latach 2008-2013 jednostka współrealizowała dwa projekty systemowe współfinansowane przez Unię Europejską, mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych zarówno funkcjonariuszy, jak i osadzonych. W latach 2013-2015 jednostka uczestniczyła w pięciu projektach finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, które obejmowały szkolenia dla kadry więziennej oraz kursy dla skazanych.

Oddział Zewnętrzny kładzie duży nacisk na zatrudnienie osadzonych, którzy pracują zarówno wewnątrz zakładu, jak i w zewnętrznych firmach na terenie jednostki.

Historia Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich

Pierwotny zakład karny zbudowano na zachodnich obrzeżach miasta Strzelce Wielkie (Gross Strehlitz). Był to zespół budynków otoczony murem, z dwoma więziennymi pawilonami i kuchnią, wzniesiony w latach 1893-1896. Podczas II wojny światowej, od 1944 roku, w więzieniach w Strzelcach Opolskich przetrzymywano około 2000 Belgów, internowanych za bunt przeciwko władzom okupacyjnym.

Po wojnie więzienie funkcjonowało jako zakład izolacyjny dla szczególnie niebezpiecznych recydywistów. Więźniowie byli tam pozbawieni pracy, nauki oraz dostępu do prasy i książek. W 1964 roku zakład został zreorganizowany, a w 1972 roku oddano do użytku nowy pawilon.

W 1998 roku zespół więzienny z lat 1893-1896 wpisano do rejestru zabytków. W 2021 roku Zakład Karny nr 2 został przekształcony w Oddział Zewnętrzny w Strzelcach Opolskich, podlegający administracyjnie Zakładowi Karnemu nr 1 w Strzelcach Opolskich.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Strzelce Opolskie | e-Paczka Strzelce Opolskie | Wypiska Strzelce Opolskie | Widzenia Strzelce Opolskie

Oddział Zewnętrzny w Strzelcach Opolskich - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›