Oddział Zewnętrzny w Środzie Wielkopolskiej

Garncarska 1
63-000 Środa Wielkopolska
woj.
Zobacz na mapie
telefon:61 28 66 800
e-mail:as_sroda_wielkopolska@sw.gov.pl
widzenia:

Aby zapoznać się z harmonogramem udzielania widzeń zapraszamy na stronę internetową jednostki.

Oddział Zewnętrzny w Środzie Wielkopolskiej

Oddział Zewnętrzny w Środzie Wielkopolskiej, będący częścią Zakładu Karnego w Gębarzewie, znajduje się w województwie wielkopolskim, w powiecie średzkim. Jest przeznaczony dla kobiet tymczasowo aresztowanych, skazanych oraz ukaranych. Zgodnie z rejonizacją, przebywają tu osadzone pozostające do dyspozycji prokuratur i sądów województwa wielkopolskiego, z wyjątkiem Piły, Wolsztyna i Złotowa. Jednostka może pomieścić 88 osadzonych.

Historia

Więzienie w Środzie Wielkopolskiej, wybudowane prawdopodobnie w latach 1864-1867, znajduje się w centrum miasta. Początkowo podlegało bezpośrednio Sądowi. Podczas II wojny światowej obiekt był wykorzystywany przez wojska niemieckie, a od lutego 1945 roku powrócił do swojego pierwotnego przeznaczenia. W latach 60. i 70. XX wieku przeprowadzono gruntowny remont, w ramach którego budynek zyskał pawilonową zabudowę z płaskim dachem oraz dodatkową kondygnację.

Po zakończeniu tych prac, obiekt funkcjonował jako Areszt Śledczy do drugiej połowy lat 90., kiedy to przeszedł kolejną modernizację. Został dobudowany nowy budynek kwatermistrzowski, zlikwidowano wieżyczki strażnicze, wprowadzono system elektronicznego monitoringu, przebudowano place spacerowe, śluzę wjazdową oraz pomieszczenie agregatu prądotwórczego. Cały obiekt został wyposażony w 45 kamer oraz system centralnego sterowania ruchem. Zmieniono rozmieszczenie cel mieszkalnych i pomieszczeń administracyjnych, a okna wyposażono w przesłony utrudniające kontakt ze światem zewnętrznym.

Współczesność

Na terenie jednostki znajduje się jedna świetlica połączona z czytelnią, która równocześnie pełni funkcję miejsca kultu religijnego. Kaplica, będąca integralną częścią świetlicy, została w całości wykonana i wyposażona przez osadzonych zatrudnionych w warsztatach więziennych.

Od 1 grudnia 2018 roku, na mocy zarządzenia, jednostka funkcjonuje jako Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Gębarzewie, przeznaczony dla kobiet.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Środa Wielkopolska | e-Paczka Środa Wielkopolska | Wypiska Środa Wielkopolska | Widzenia Środa Wielkopolska

Oddział Zewnętrzny w Środzie Wielkopolskiej - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›