Oddział Zewnętrzny w Sierakowie Śląskim

Cegielniana 13
42-793 Ciasna
woj. śląskie
Zobacz na mapie
telefon:34 353 85 05
e-mail:zk_sierakow_slaski@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia dla skazanych w OZ Sieraków Śląski odbywają się w każdą środę i niedzielę oraz w pierwszy dzień świąt Wielkanocnych i pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, w godzinach od 7.45 do 15.30 w sali widzeń lub innych wyznaczonych miejscach.

Obowiązek ustalenia terminu oraz godzin widzenia spoczywa na osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce. Ustalanie widzenia odbywa się w dni robocze w godzinach pełnienia służby wychowawców działu penitencjarnego (w piątki do godziny 15.00), nie później niż dzień przed planowanym widzeniem z podaniem numeru kontaktowego do osoby bliskiej, która zostanie wskazana do udziału w widzeniu. Po ustaleniu terminu widzenia osadzony informuje osoby bliskie.

Przekształcenie Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim

Od 1 grudnia 2021 r., na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 2021 r., Zakład Karny w Sierakowie Śląskim został przekształcony w Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Kluczborku, podlegający jego dyrektorowi.

Charakterystyka

Oddział Zewnętrzny w Sierakowie Śląskim jest przeznaczony dla mężczyzn – recydywistów penitencjarnych, odbywających karę w zakładzie karnym typu półotwartego, zarówno w systemie zwykłym, jak i programowanego oddziaływania (R-2/p, R-2/z). Jednostka dysponuje 624 miejscami, w tym celą dostosowaną dla skazanych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Historia

Historia tej jednostki penitencjarnej sięga 2006 roku, kiedy to podjęto decyzję o zagospodarowaniu terenów po byłej jednostce wojskowej w Przywarach. Na podstawie decyzji Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, przejęto nieruchomości i obiekty od JW 2286A garnizonu Lubliniec. Realizację inwestycji nadzorował Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich, a głównym wykonawcą był Zakład Remontowo-Budowlany w Rzeszowie (obecnie PIGB Carpatia).

Inwestycje i Rozbudowa

Na terenie jednostki zrealizowano cztery kluczowe projekty inwestycyjne. Pierwszy obejmował adaptację jednostki wojskowej na zakład karny, w tym utworzenie Oddziału Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych. Kolejnym zadaniem było uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, poprzez budowę przyłącza wodociągowego i sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków. Następnie zbudowano wewnętrzną sieć gazową wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową. Ostatnim etapem była budowa nowego pawilonu penitencjarnego, zakończona we wrześniu 2013 roku, oraz oddanie do użytku wielofunkcyjnego budynku ZOZ.

Oddział Zewnętrzny w Sierakowie Śląskim, będący częścią Zakładu Karnego w Kluczborku, odgrywa kluczową rolę w resocjalizacji skazanych, oferując im nowoczesne i dobrze wyposażone zaplecze do odbywania kary.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Sieraków Śląski | e-Paczka Sieraków Śląski | Wypiska Sieraków Śląski | Widzenia Sieraków Śląski

Oddział Zewnętrzny w Sierakowie Śląskim - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›