Oddział Zewnętrzny w Prudniku

Kościuszki 7
48-200 Prudnik
woj.
Zobacz na mapie
telefon:77 406 83 70
e-mail:as_prudnik@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia odbywają się w:

Dla osób skazanych: w środy, pierwszą, trzecią i piątą sobotę miesiąca oraz czwartą niedzielę miesiąca.
Dla osób tymczasowo aresztowanych: w czwartek oraz drugą niedzielę miesiąca.

Rejestracja na widzenie odbywa się drogą telefoniczną lub mailową:

widzenia_prudnik@sw.gov.pl
77 406 66 82, 77 406 66 83

Zapisy prowadzone są w tygodniu bezpośrednio poprzedzającym widzenia. Jeżeli dzień rejestracji przypada w dniu wolnym rejestracja odbywać się będzie w kolejnym dniu.

Formularz znajduje się na stronie internetowej jednostki.

W jednostce istnieje następujący harmonogram widzeń:

Godzina zgłaszania się osób bliskich:
07:30 – 07:45 (I tura)
09:30 – 09:45 (II tura)
11:30 – 11:45 (III tura)
13:30 – 13:45 (IV tura)

Przeznaczenie

Oddział Zewnętrzny w Prudniku przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn. Posiada również oddział zakładu karnego typu zamkniętego dla skazanych recydywistów penitencjarnych. Jednostka może pomieścić 143 osoby i podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu. Obsługuje sądy i prokuratury w Prudniku, Nysie i Głubczycach.

Historia Oddziału Zewnętrznego w Prudniku

Więziennictwo w Prudniku ma swoje korzenie w średniowieczu, z pierwszymi wzmiankami o wymierzaniu sprawiedliwości w 1384 roku, kiedy książę Władysław Opolczyk nadał mieszkańcom prawa do karania przestępców. Pierwsze konkretne dane dotyczące więziennictwa pochodzą z renesansu, kiedy notowano przypadki osadzania za bluźnierstwo czy nieobyczajne zachowania.

W XIX wieku, wraz z rozwojem miasta, nasiliła się przestępczość, co spowodowało konieczność budowy nowego więzienia. W 1853 roku miasto przekazało parcelę pod budowę nowego więzienia, która została sfinansowana przez państwo pruskie i zakończona w 1856 roku. Budynek przetrwał do dziś i mieści się w nim obecny Oddział Zewnętrzny.

W XX-leciu międzywojennym niemieckie władze represjonowały Polaków zamieszkujących Prudnik, umieszczając ich w więzieniu za posyłanie dzieci do polskich szkół. Po II wojnie światowej więzienie było używane do osadzania Niemców skazywanych za współpracę z okupantem.

Mury Oddziału Zewnętrznego w Prudniku kryją wiele historii i tragedii ludzkich. Po wojnie, w 1947 roku, wykonano tu dwa wyroki śmierci: jeden na Ukraińcu zdemaskowanym za zbrodnie wojenne, a drugi na osobie oskarżonej o kradzież krowy, co uznano za działanie przeciwko państwu.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2018 r., z dniem 1 grudnia 2018 r. Areszt Śledczy w Prudniku został przekształcony w Oddział Zewnętrzny, który obecnie administracyjnie podlega Zakładowi Karnemu w Nysie.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Prudnik | e-Paczka Prudnik | Wypiska Prudnik | Widzenia Prudnik

Oddział Zewnętrzny w Prudniku - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›