Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie
- Oddział Zewnętrzny w Popowie

Nadbużańska 39
07-203 Popowo Parcele
woj. mazowieckie
Zobacz na mapie
telefon:(29) 742-17-36 / (22) 782-61-02
e-mail:oz_popowo@sw.gov.pl
widzenia:

Zgłoszenia telefoniczne na widzenie przyjmowane są pod nr telefonu (22) 512 66 05 w godz. 8:30 – 13:30 od poniedziałku do piątku.

1. Widzenia w areszcie odbywają się w sali widzeń w godzinach 8:45 – 14:45, z wyłączeniem świąt.

2. Widzenia w areszcie odbywają się według następujących zasad w turach:

1) poniedziałek: w pierwszej kolejności tymczasowo aresztowani, następnie skazani;

2) wtorek i środa: skazani

3) pierwsza niedziela miesiąca: w pierwszej kolejności tymczasowo aresztowani, następnie skazani;

4) druga, trzecia, czwarta niedziela miesiąca: skazani (w pierwszej kolejności osadzeni zatrudnieni poza ternem jednostki);

5) tura pierwsza w godz. 8.45 – 09.45;

tura druga w godz. 10.15 – 11.15;

tura trzecia w godz. 11.45 – 12.45;

tura czwarta w godz. 13.45 – 14.45.

3. Widzenia w OZ Popowo odbywają się w godzinach 8:45 – 14:45, z wyłączeniem świąt.

4. Widzenia w OZ Popowo odbywają się według następujących zasad w turach:

1) wtorek i czwartek – skazani niezatrudnieni

2) Pierwsza, druga, trzecia sobota miesiąca – skazani zatrudnieni

3) Pierwsza, druga i trzecia niedziela miesiąca – skazani zatrudnieni

4) pierwsza tura w godz. 8.45 – 9.45;

druga tura w godz. 10.15 – 11.15;

trzecia tura w godz. 11.45 – 12.45;

czwarta tura w godz. 13.45 – 14.45.

W areszcie wprowadza się system mailowego lub telefonicznego umawiania rodzin lub osób bliskich, co najmniej 1 dzień przed widzeniem. Zgłoszenia na widzenia przyjmowane są w godz. 830 – 1330 od poniedziałku do piątku. Rezerwacja widzeń odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Aby dokonać prawidłowo zgłoszenia na widzenie, należy ze strony aresztu z zakładki dla interesantów - „widzenia” pobrać formularz zgłoszenia.

Wypełniony zgodnie ze wzorem formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: widzeniaASWG@sw.gov.pl

Oddział Zewnętrzny w Popowie

Od 1 grudnia 2018 roku Oddział Zewnętrzny w Popowie jest częścią Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie. Znajdujący się w malowniczej okolicy oddział jest przeznaczony dla dorosłych i młodocianych mężczyzn, odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Jednostka, położona na terenie województwa mazowieckiego, znajduje się około 45 km od Warszawy i dysponuje pojemnością 139 miejsc.

Lokalizacja i Zatrudnienie

Oddział Zewnętrzny w Popowie powstał w celu zaspokojenia potrzeb zatrudnienia skazanych w sąsiednim Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie. Większość osadzonych jest zatrudniona poza terenem jednostki, z czego połowa pracuje w Ośrodku Szkolenia. Skazani wykonują prace zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, bez potrzeby konwojenta. Oddział współpracuje m.in. z Urzędem Gminy w Somiance oraz Towarzystwem Oświatowym „Moja Wieś” w Popowie, gdzie skazani wykonują prace remontowo-porządkowe i pomocnicze.

Programy Resocjalizacyjne i Edukacyjne

Oddział Zewnętrzny w Popowie prowadzi szeroką gamę programów resocjalizacyjnych, edukacyjnych oraz profilaktycznych, takich jak Trening Zastępowania Agresji, programy psychokorekcyjne dla sprawców przestępstw drogowych popełnionych pod wpływem alkoholu oraz inicjatywy ekologiczne. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, finansowanego z Funduszy Europejskich, realizowane są cykliczne kursy zawodowe. Skazani mogą zdobywać kwalifikacje w zawodach takich jak ogrodnik terenów zielonych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, glazurnik, kucharz małej gastronomii oraz brukarz.

Czas Wolny i Aktywności

Skazani mają możliwość korzystania z biblioteki oraz uczestnictwa w zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych, które odbywają się na boisku sportowym, w świetlicy oraz poza terenem jednostki. Te zajęcia mają na celu wspieranie resocjalizacji i przygotowanie osadzonych do powrotu do społeczeństwa.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Popowo | e-Paczka Popowo | Wypiska Popowo | Widzenia Popowo

Oddział Zewnętrzny w Popowie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›