Oddział Zewnętrzny w Lublińcu

Sobieskiego 6
42-700 Lubliniec
woj.
Zobacz na mapie
telefon:34 353 02 81
e-mail:oz_lubliniec@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się:
w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca w godzinach od 8.30 do 15.30, w drugą niedzielę miesiąca w godzinach od 13.00 do 15.30.

Widzenia dla skazanych odbywających karę w oddziale terapeutycznym (VI) odbywają się:

w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca w godzinach od 8.30 do 15.30, w drugą niedzielę miesiąca w godzinach od 8.30 do 12.30.

Widzenia dla skazanych odbywają się w godzinach od 8.30 do 15.30:
w drugi piątek każdego miesiąca,
w pierwszą, trzecią i czwartą niedzielę każdego miesiąca.

Widzenia bez dozoru funkcjonariusza odbywają się w poniedziałki w godzinach od 8.30 do 15.00 (widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej odbywają się w wyznaczone dni widzeń).

Widzeń określonych w pkt. 1 - 3 nie udziela się:
w Nowy Rok (1 stycznia każdego roku),
w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych (Niedziela Wielkanocna),
w Święto Zmarłych (1 listopada każdego roku),
w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia (25 grudnia każdego roku).
8:30 - 15:30

Oddział Zewnętrzny w Lublińcu Zakładu Karnego w Herbach

Oddział Zewnętrzny w Lublińcu, będący częścią Zakładu Karnego w Herbach, jest jednostką typu zamkniętego, obejmującą także oddziały aresztu śledczego, zakładu karnego typu półotwartego oraz zakładu karnego typu otwartego. Pojemność oddziału wynosi 226 miejsc.

W jednostce karę odbywają również kobiety skierowane do oddziałów terapeutycznych dla osób z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, a także dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol.

Program terapeutyczny w oddziałach obejmuje różnorodne tematyczne bloki zajęć, takie jak terapia zajęciowa, trening radzenia sobie z napięciem, przeciwdziałanie przemocy i agresji, profilaktyka uzależnień, treningi propagujące zdrowy styl życia, zachowania asertywne oraz wzmacniające procesy poznawcze i umiejętności społeczne. Dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych realizowany jest sześciomiesięczny program terapeutyczny, prowadzony zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej.

Oddział Zewnętrzny w Lublińcu, położony w województwie śląskim, podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Katowicach. Budynek powstał za panowania pruskiego w latach 1882-1883 i od początku spełniał funkcję więzienną. Początkowo przeznaczony był dla mężczyzn, ale w latach 1963-1968 przeszedł generalny remont i został przekształcony w oddział dla tymczasowo aresztowanych i skazanych kobiet, w tym kobiet z anomaliami psychicznymi.

W 1987 roku utworzono oddział dla kobiet uzależnionych od narkotyków, a w 2002 roku dawne pomieszczenia hali produkcyjnej zaadaptowano na oddział terapeutyczny dla 36 skazanych kobiet uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Od 1 grudnia 2018 roku, zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 sierpnia 2018 roku, Zakład Karny w Lublińcu został przekształcony w Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Herbach.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Lubliniec | e-Paczka Lubliniec | Wypiska Lubliniec | Widzenia Lubliniec

Oddział Zewnętrzny w Lublińcu - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›