Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie-Koźlu

Racławicka 10
47-200 Kędzierzyn-Koźle
woj. opolskie
Zobacz na mapie
telefon:77 482 10 01 wewn. 21
e-mail:zk_2_strzelce_opolskie@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia odbywają się w następujące dni tygodnia:

a) czwartek

b) pierwsza i trzecia niedziela miesiąca

c) inne określone w ustawie jako dni wolne od pracy: Święto Trzech Króli (6 stycznia), Święto Bożego Ciała, Święto Wniebowstąpienia NMP (15 sierpnia), Święto Dzień Niepodległości (11 listopada).

w godzinach od 8.00 do 15.00.

Rejestracja na widzenia, odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną pod wybranym numerem telefonu 519 354 476, podanym także na stronie zakładu, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 13.00. Zgłoszenia będą weryfikowane pod kątem danych personalnych i adresowych osób ubiegających się o widzenie oraz możliwości udzielenia widzenia w zakresie karalności dyscyplinarnej osadzonego.
8:00 - 15:00

Historia i Przeznaczenie Oddziału Zewnętrznego w Kędzierzynie-Koźlu

Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie-Koźlu powstał w miejscu dawnego Aresztu Śledczego. Na mocy zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 stycznia 2018 roku, od 1 kwietnia 2018 roku pełnił rolę Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich. Z kolei od 1 grudnia 2021 roku został przekształcony w Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich. Jest to jednostka dla skazanych mężczyzn recydywistów penitencjarnych, zakwalifikowanych do odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych typu półotwartego i otwartego, z pojemnością 125 miejsc.

Oddział realizuje swoje zadania w zakresie readaptacji społecznej we współpracy z lokalnymi instytucjami, takimi jak Powiatowy Urząd Pracy, Opolski Ruch Obrony Bezrobotnych oraz Stowarzyszenie Abstynent.

Lokalizacja i Historia

Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie-Koźlu znajduje się przy ulicy Racławickiej 10, jednej z głównych arterii Koźla. Do 1 kwietnia 2018 roku pełnił funkcję Aresztu Śledczego. W miejscu obecnej jednostki penitencjarnej znajdował się dawniej browar, który zaprzestał produkcji piwa w latach 60. XIX wieku. W 1864 roku teren został przejęty przez władze Rejencji Opolskiej i przeznaczony na budowę sądu oraz więzienia.

Budowa i Rozwój

Budowę więzienia rozpoczęto w 1869 roku pod kierownictwem mistrzów murarskich Hanza Schwartzera i Gustawa Schwarza z Opola. Ukończono ją w 1871 roku, tworząc kompleks, który do dziś służy wymiarowi sprawiedliwości. W budynku obecnego oddziału wykonano co najmniej dwa wyroki śmierci w latach 50. XX wieku, wydane przez Sąd Wojskowy z Katowic.

Przemiany i Modernizacja

Podczas powodzi tysiąclecia w lipcu 1997 roku, jednostka ucierpiała, co spowodowało konieczność wielu remontów. Od tamtego czasu przeprowadzono szereg inwestycji, w tym budowę nowej kotłowni gazowej, pól spacerowych, remont magazynów i kuchni, oraz budowę parkingu i kaplicy dla osadzonych.

Zmiany Administracyjne

1 kwietnia 2018 roku Areszt Śledczy w Kędzierzynie-Koźlu został rozwiązany i przekształcony w Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich. Od 1 grudnia 2021 roku jednostka ta stała się Oddziałem Zewnętrznym Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich, kontynuując swoją misję resocjalizacji skazanych mężczyzn.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Kędzierzyn-Koźle | e-Paczka Kędzierzyn-Koźle | Wypiska Kędzierzyn-Koźle | Widzenia Kędzierzyn-Koźle

Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie-Koźlu - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›