Oddział Zewnętrzny Stargard

Aleja Żołnierza 42
73-110 Stargard
woj. zachodniopomorskie
Zobacz na mapie
telefon:91 576 31 00
e-mail:oz_stargard@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenie jest realizowane w niedzielę i poniedziałek w godzinach 8:00 – 16:00.

Umawianie na widzenia rodzin lub osób bliskich są od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych) w godzinach od 8:30 do 13:30 pod numerem 91 576 31 75.

Rejestracja realizowana jest na najbliższe dni, w których będą realizowane widzenia.
8:00 - 16:00

Oddział Zewnętrzny w Stargardzie jest jednostką podlegającą Aresztowi Śledczemu w Szczecinie, znajdującą się w województwie zachodniopomorskim. Jest to zakład karny typu zamkniętego, przeznaczony dla mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy. W jego strukturze znajdują się oddziały:

  • aresztu śledczego,
  • zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych,
  • zakładu karnego typu półotwartego dla odbywających karę po raz pierwszy,
  • zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych.

Historia jednostki

Oddział Zewnętrzny w Stargardzie mieści się na terenie byłego obozu dla polskich jeńców wojennych „Dulag L” (Durchgangsleger) – obozu przejściowego o powierzchni około 600 ha, otoczonego drutem kolczastym i wieżami strażniczymi. Pod koniec 1939 roku, obóz przemianowano na „Stalag II D”. Pierwsi jeńcy polscy, którzy przybyli jesienią 1939 roku, zastali na miejscu jedynie barak kuchenny i gospodarczy. Dopiero w połowie 1940 roku zbudowano drewniane i murowane baraki przeznaczone dla jeńców zachodnich.

Po wyzwoleniu Stargardu, obiekty obozu przejęło Wojsko Polskie, jednakże ze względu na ich ograniczoną przydatność, Dowództwo Garnizonu postanowiło przekazać je na potrzeby miasta. W tym czasie Centralne Władze Więziennictwa poszukiwały odpowiednich obiektów na ośrodki pracy więźniów. W wyniku bliskości dużego garnizonu WP, zdecydowano o przekształceniu byłego obozu w specjalny zakład dla skazanych wojskowych i innych służb paramilitarnych. Pod koniec 1957 roku obiekty zostały przekazane do dyspozycji więziennictwa, a do końca pierwszego kwartału 1958 roku przygotowano pierwszy barak dla skazanych. Pierwsza grupa skazanych została przyjęta na ewidencję 30 kwietnia 1958 roku.

Działalność edukacyjna i współpraca społeczna

W Oddziale Zewnętrznym w Stargardzie działa Centrum Kształcenia Ustawicznego, które posiada nowoczesną pracownię komputerową i ma uprawnienia do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Oddział współpracuje z lokalną społecznością w zakresie społecznej readaptacji skazanych, nawiązując stałą współpracę z organizacjami takimi jak Związek Harcerstwa Polskiego, Ośrodek Pomocy Społecznej, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Stargardzkie Centrum Kultury. Na terenie jednostki działa grupa samopomocowa Anonimowych Alkoholików, a także prowadzone są zajęcia aktywizacyjne w ramach Klubu Pracy.

Osadzeni mają również możliwość uczestniczenia w różnorodnych kołach zainteresowań, gdzie mogą rozwijać swoje umiejętności i pasje.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Stargard | e-Paczka Stargard | Wypiska Stargard | Widzenia Stargard

Oddział Zewnętrzny Stargard - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani