Oddział Zewnętrzny Bielsku Białej

Słowackiego 15A
43-300 Bielsko-Biała
woj. śląskie
Zobacz na mapie
telefon:33 828 05 11
e-mail:oz_bielsko_biala@sw.gov.p
widzenia:

Widzenia udzielane są we: wtorki, piątki i niedziele. Od 8:00 do 16:00.
8:00 - 16:00

Oddział Zewnętrzny w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie

Oddział Zewnętrzny w Bielsku Białej Zakładu Karnego w Cieszynie jest jednostką Służby Więziennej podlegającą Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach. Znajduje się w ścisłym centrum Bielska-Białej przy ul. Słowackiego 15a. Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, jednostka ta jest przeznaczona dla tymczasowo aresztowanych mężczyzn i może pomieścić 252 osadzonych.

Historia

Pierwsze wzmianki o więzieniu w Bielsku pochodzą z 1850 roku. Na początku XX wieku, dzięki zgodzie władz austro-węgierskich, wybudowano nowe budynki przy ulicy Słowackiego, tworząc kompleks dla Starostwa, Sądu, Policji i Aresztu. Główny budynek więzienny miał kształt czworoboku z wnęką od strony zachodniej, posiadał dwie kondygnacje, piwnicę i strych. Znajdowały się w nim cele więzienne, biura oraz pomieszczenia gospodarcze. Na terenie jednostki powstały również magazyn, warsztaty i remiza przeciwpożarowa, a także stałe posterunki na dwóch tzw. zwyżkach. Całość otoczono murem z drutem kolczastym, a do jednostki prowadziły dwie bramy: główna przy wartowni i druga na podwórzu gospodarczym, łącząca więzienie z Sądem Powiatowym.

Modernizacje i rozbudowy

Dwie poważne modernizacje i rozbudowy aresztu miały miejsce w latach 60. XX wieku oraz na początku XXI wieku. W latach 60. zbudowano nową kuchnię więzienną, założono kanalizację i zwiększono liczbę cel o prawie jedną trzecią. Na początku XXI wieku dobudowano dwie kondygnacje do pawilonu penitencjarnego, co zwiększyło liczbę cel i zlikwidowało przeludnienie. Ostatnią dużą inwestycją było zamontowanie paneli solarnych na dachu pawilonu penitencjarnego w 2015 roku oraz unowocześnienie instalacji cieplnej.

Reorganizacja

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2018 r., Areszt Śledczy w Bielsku-Białej został zlikwidowany z końcem marca 2018 r. Od 1 kwietnia 2018 r. przekształcono go w Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego w Cieszynie.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Bielsko Biała | e-Paczka Bielsko Biała | Wypiska Bielsko Biała | Widzenia Bielsko Biała

Oddział Zewnętrzny w Bielsku Białej - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›