Areszt Śledczy w Zielonej Górze

Łużycka 2
65-601 Zielona Góra
woj. lubuskie
Zobacz na mapie
telefon:68 32 98 240
e-mail:as_zielona_gora@sw.gov.pl
widzenia:

Zapisy na widzenia odbywają się telefonicznie pod nr telefonu 68 329 82 48 wyłącznie w środy i czwartki w godzinach 8.00 - 14.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Widzenia dla skazanych:

- w soboty w godzinach 7.30- 17.30
- w każdą ostatnią niedzielę oraz w drugi dzień Wielkanocy, i drugi dzień Bożego Narodzenia w godz. 12.00 - 16.00

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych:

- w piątki w godzinach 7.30- 14.30;
- w każdą ostatnią niedzielę miesiąca oraz drugi dzień Wielkanocy, i drugi dzień Bożego Narodzenia - w godz. 8.00- 12.00 w sali widzeń bądź innym wyznaczonym pomieszczeniu;
- jeżeli w piątek przypada dzień ustawowo wolny od pracy widzenia udziela się jak w dni świąteczne,

Areszt Śledczy w Zielonej Górze, zlokalizowany w województwie lubuskim, podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Poznaniu. Jest przeznaczony dla mężczyzn, a jego pojemność wynosi 321 miejsc. W ramach rejonizacji areszt ten obsługuje osadzonych pozostających do dyspozycji Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Prokuratury Okręgowej i Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, a także Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, Prokuratury Rejonowej w Żaganiu, Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego w Nowej Soli.

Areszt posiada również wydzielony oddział dla skazanych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w zakładzie typu półotwartego.

Osoby skierowane do odbycia kary pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze powinny zgłosić się w dniu wyznaczonym przez sąd w godzinach 07:30 – 14:00.

Historia jednostki

Areszt Śledczy w Zielonej Górze ma długą historię sięgającą 13 kwietnia 1840 roku, kiedy to wmurowano kamień węgielny pod nowy budynek, który ukończono w 1841 roku. Pierwsi aresztanci zostali przyjęci 1 lipca 1842 roku. Budynek, początkowo wzniesiony pod zaborem pruskim, przeszedł przez różne jurysdykcje: niemiecką i po II wojnie światowej – polską. W okresie PRL areszt przechodził przez różne etapy rozwoju aż do Rzeczypospolitej Polskiej po 1989 roku.

Dział Dozoru Elektronicznego

Od 10 maja 2021 roku w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze funkcjonuje Dział Dozoru Elektronicznego. Funkcjonariusze tego działu realizują czynności materialno-techniczne w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE). Ich zadania obejmują:

  • Sprawdzanie warunków technicznych do odbywania kar i środków karnych w SDE,
  • Instalację urządzeń monitorujących u osób objętych systemem,
  • Kontrolę prawidłowości działania urządzeń,
  • Deinstalację urządzeń monitorujących,
  • Wizyty kontrolne w przypadku naruszenia warunków odbywania kary.

Dział ten obsługuje osoby objęte systemem w promieniu do 200 km od jednostki macierzystej, co pozwala na szybką reakcję na nowe zadania. Nadzór nad działalnością Działu Dozoru Elektronicznego sprawuje Biuro Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

System Dozoru Elektronicznego

System Dozoru Elektronicznego umożliwia kontrolę zachowania skazanych przy użyciu technologii na podstawie orzeczeń sądów lub decyzji komisji penitencjarnych. System obejmuje:

  • Dozór stacjonarny: monitorowanie obecności skazanego w określonych miejscach i godzinach,
  • Dozór mobilny: śledzenie bieżącego miejsca pobytu skazanego,
  • Dozór zbliżeniowy: kontrola minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd.

Areszt Śledczy w Zielonej Górze pełni ważną rolę w regionalnym systemie penitencjarnym, oferując nowoczesne metody dozoru i resocjalizacji.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Zielona Góra  | e-Paczka Zielona Góra | Wypiska Zielona Góra | Widzenia Zielona Góra

Areszt Śledczy w Zielonej Górze - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani