Areszt Śledczy w Wejherowie

Sobieskiego 302
84-200 Wejherowo
woj. pomorskie
Zobacz na mapie
telefon:(58) 778-79-03 / (58) 778-79-04
e-mail:as_wejherowo@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia ze skazanymi odbywają się w niedzielę i poniedziałki natomiast widzenia z tymczasowo aresztowanymi odbywają się w poniedziałki.

Widzenia rozpoczynaja się od godziny 8:00 i winny być zakończone do godziny 15:00.

Widzenia udzielane są w turach, od godziny 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 14:00.

Ustalenie godziny widzenia odbywa się telefonicznie pod numerem 58 778 79 49 w godzinach od 08:00 do 15:00. Godzinę widzenia wskazuje funkcjonariusz dokonujący rejestracji terminu widzenia.

Ustalenie godziny odbywa się :

- w każdy czwartek poprzedzający widzenie ze skazany mającym odbyć się w niedzielę;

- w każdy piątek poprzedzający widzenie ze skazanym lub tymczasowo aresztowanym mające się odbyć w poniedziałek;

- w ostatni dzień roboczy poprzedzający drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

W przypadku gdy dzień rejestracji jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ustalenie godzin widzenia odbywa się w dniu roboczym poprzedzajacym termin rejestracji.

Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do przybycia na widzenie na 30 minut przed godziną rozpoczęcia zaplanowanego widzenia.
8:00 - 15:00

Areszt Śledczy w Wejherowie to zamknięta jednostka penitencjarna z oddziałem dla mężczyzn. Przetrzymuje się tu tymczasowo aresztowanych na zlecenie Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Wejherowie, Prokuratury Rejonowej w Pucku oraz Sądu Garnizonowego w Gdyni. Osadzani są tu również skazani uczestniczący w czynnościach procesowych, którzy nie zostali tymczasowo aresztowani. Jednostka posiada również oddział dla skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy oraz Oddział Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych w Zwartowie. Łączna pojemność jednostki wynosi 389 miejsc, z dodatkowymi 32 miejscami w OTZS w Zwartowie.

Krótka historia jednostki

  • Początki (ok. 1877 roku): W 1877 roku w Wejherowie powstał Sąd Grodzki, wraz z którym zbudowano obiekt obecnego aresztu. Początkowo miał on około stu miejsc, co wystarczało dla całego powiatu.
  • Okres międzywojenny: Rozbudowa więzienia, zwiększająca jego pojemność trzykrotnie, była odpowiedzią na obawy przed przeniesieniem prokuratury do Gdyni. Wówczas większość osadzonych pochodziła z Gdyni.
  • II wojna światowa: To najbardziej dramatyczny okres w historii więzienia. Od września 1939 roku na Pomorzu Gdańskim rozpoczęły się masowe egzekucje. Las Piaśnicki stał się jednym z głównych miejsc eksterminacji. Wejherowskie więzienie było ostatnim przystankiem przed egzekucjami, a jego przepełnienie osiągało ekstremalne poziomy.
  • Okres powojenny (1945 – 1981): W tym czasie więzienie kilkakrotnie zmieniało swoje przeznaczenie. Funkcjonowało jako areszt śledczy i zakład karny z oddziałami zewnętrznymi m.in. w Poraju, Smażynie, Zwartowie i Strzebielinku. W latach osiemdziesiątych szczególnie znany był Oddział Zewnętrzny w Strzebielinku, gdzie podczas stanu wojennego internowano działaczy „Solidarności”.
  • Najnowsza historia: Lata dziewięćdziesiąte i początek XXI wieku charakteryzują się spadkiem zatrudnienia osadzonych i brakiem oddziałów zewnętrznych. Jednostka w Wejherowie funkcjonuje jako areszt śledczy, a w Zwartowie znajduje się Oddział Tymczasowego Zakwaterowania Skazanych. Przełom wieków przyniósł modernizację i rozbudowę starych obiektów więziennych.

Charakterystyka urbanistyczna obiektu

Areszt składa się z czterech pawilonów połączonych śluzami komunikacyjnymi. Dwa z nich to pawilony mieszkalne dla osadzonych, jeden jest administracyjny, a ostatni mieści magazyny i ciąg ewidencyjny.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Wejherowo | e-Paczka Wejherowo | Wypiska Wejherowo | Widzenia Wejherowo

Areszt Śledczy w Wejherowie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani