Areszt Śledczy w Świdnicy

Trybunalska 16
58-100 Świdnica
woj. dolnośląskie
telefon: (74) 854-93-00 / (74) 854-93-02
e-mail: as_swidnica@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się za zezwoleniem organu dysponującego w środy w godz. od 8.00 do 11.00 oraz ostatnią sobotę miesiąca w godz. od 8.00 do 11.00.

Widzenia dla skazanych odbywają się w soboty i niedziele z wyjątkiem ostatniej soboty danego miesiąca, w godz. od 8.00 do 15.00, a także w środy od godziny od 11.00 do 15.00.

Widzenia dla skazanych bez osoby dozorującej odbywają się w poniedziałki w godz. od 8.00 do 15.00.

Widzenia dla skazanych w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej, odbywają się w poniedziałki w godz. od 8.00 do 15.15.

Widzenia w oddzielnym pomieszczeniu bez osoby dozorującej dla skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca w godz. od 8.00 do 15.15.

Widzenia bez osoby dozorującej dla skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca w godz. od 11.00 do 15.00.

Zgłoszenia osób uprawnionych ubiegających się o widzenie ze skazanymi lub tymczasowo aresztowanymi przyjmowane są w dniu udzielania widzeń, w godzinach: 7.45 - 13.45.
Tymczasowo aresztowani:
8:00 - 11:00 środa i ostatnia niedziela miesiąca

Dla skazanych:
8:00 - 15:00 soboty i niedziele
11:00 - 15;00 środy

Reklama
Reklama
Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin BUP KNF ZPP IAML