Areszt Śledczy w Świdnicy

Trybunalska 16
58-100 Świdnica
woj. dolnośląskie
Zobacz na mapie
telefon:(74) 854-93-00 / (74) 854-93-02
e-mail:as_swidnica@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych odbywają się za zezwoleniem organu dysponującego w środy w godz. od 8:00 do 11:00 oraz ostatnią niedzielę miesiąca w godz. od 8:00 do 15:00.

Widzenia dla skazanych odbywają się w niedziele od 8:00 do 15:00 z wyjątkiem ostatniej niedzieli danego miesiąca, a także w środy od godziny od 11:00 do 15:00 .

Ustalenie dnia i godziny widzenia realizowane będzie:

telefonicznie pod numerem telefonu 502 042 597 w dni udzielania widzeń, w godzinach od 8:00 do 14:00, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem.

Areszt Śledczy w Świdnicy

Informacje Ogólne

Areszt Śledczy w Świdnicy jest częścią Służby Więziennej, działającą na podstawie ustawy z 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej. Przeznaczenie jednostki określił Dyrektor Generalny Służby Więziennej Zarządzeniem nr 14/09 z dnia 19 czerwca 2009 r. Areszt pełni funkcję dla tymczasowo aresztowanych oraz ma wyodrębniony oddział zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych. Podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Opolu. Pojemność jednostki wynosi 290 osadzonych.

Historia

Świdnickie więziennictwo ma korzenie średniowieczne. Początkowo więzienie mieściło się w ratuszu, a później w specjalnych budynkach, w tym na ul. Budowlanej 4, gdzie istniało do II połowy XIX w. Po sekularyzacji klasztorów w 1810 r., budynek klasztoru dominikanów przekształcono w więzienie śledcze i salę sądową. W 1882 r. zbudowano nowy kompleks więzienny, zaprojektowany przez Zygmunta Gorgolewskiego, na miejscu dawnego klasztoru. Budowa kosztowała 330 630 marek.

Okres Po II Wojnie Światowej

Po 1945 r. obiekt został przejęty przez polskie władze. Pierwszy naczelnik Roman Pietras organizował ponowne funkcjonowanie więzienia, mimo trudności z materiałami i żywnością. W latach 50. więzienie przekształcono na areszt śledczy. Osadzonych zatrudniano w warsztatach i gospodarstwie rolnym. W okresie stanu wojennego w latach 1981-1982 w areszcie przetrzymywano internowanych.

Współczesność

Obecnie Areszt Śledczy w Świdnicy funkcjonuje jako zakład karny typu zamkniętego dla recydywistów penitencjarnych, z oddziałem dla tymczasowo aresztowanych. W latach 2014-2015 przeprowadzono generalny remont, obejmujący m.in. termomodernizację obiektu.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Świdnica | e-Paczka Świdnica | Wypiska Świdnica | Widzenia Świdnica

Areszt Śledczy w Świdnicy - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›