Areszt Śledczy w Sosnowcu

Radocha 25
41-200 Sosnowiec
woj. śląskie
Zobacz na mapie
telefon:32 292 48 75 / 32 292 55 01
e-mail:as_sosnowiec@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia dla TYMCZASOWO ARESZTOWANYCH odbywają się:

- w pierwszą środę miesiąca w godz. 8.30-15.00,

- w drugi piątek miesiąca w godz. 8.30-15.00,

- w trzecią niedzielę miesiąca w godz. 8.30-11.30.

Rejestracja osób zgłaszających się na widzenia w środę i piątek odbywa się w godz. 08.00-13.00, natomiast w niedzielę w godz. 8.00-10.00.

Widzenia dla SKAZANYCH odbywają się w godz. 8.30-15.00 w każdy wtorek i czwartek bez podziału literowego.

Ustala się dodatkowe dni odwiedzin dla skazanych, które przypadają na pierwszą, drugą i czwartą niedzielę miesiąca z obowiązującym podziałem literowym:

- pierwsza niedziela miesiąca - (nazwiska od A do J),

- druga niedziela miesiąca - (nazwiska od K do N),

- czwarta niedziela miesiąca - (nazwiska od O do Ż).

Dla skazanych zatrudnionych poza terenem aresztu widzenia odbywają się w każdą niedzielę miesiąca (bez podziału literowego) z zastrzeżeniem, iż w trzecią niedzielę widzenia będą odbywały się w godzinach od 12.00-15.00.

Rejestracja osób zgłaszających się na widzenia odbywa się w godz. 8.00-13.00.
8:00 - 15:00

Przeznaczenie

Areszt Śledczy w Sosnowcu jest wyznaczony do przetrzymywania tymczasowo aresztowanych mężczyzn, będących do dyspozycji Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Sosnowcu oraz Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej. Oprócz nich, przebywają tu skazani zatrudnieni przy pracach porządkowych i pomocniczych, skazani oczekujący na skierowanie do odpowiednich zakładów karnych oraz ci, którzy biorą udział w czynnościach procesowych. Areszt posiada 347 miejsc zakwaterowania.

Od września 2013 r. działa tu oddział typu półotwartego dla skazanych recydywistów.

Lokalizacja i Historia

Areszt Śledczy w Sosnowcu znajduje się na obrzeżach miasta, zajmując obszar ponad 17 000 m². Składa się z trzech budynków penitencjarnych oraz budynków administracyjnych i gospodarczych. Pierwotnie, budynki te zostały wybudowane około 1905 roku jako magazyny i budynki mieszkalne, a następnie zaadaptowane na cele penitencjarne. Już przed II wojną światową funkcjonowało tu więzienie, które zostało znacznie rozbudowane przez Niemców podczas okupacji (1939-1945). W pierwszych latach po wojnie więziono tu przestępców wojennych narodowości niemieckiej. W jednostce działał również oddział kobiecy, zlikwidowany w połowie lat 80-tych XX wieku.

Areszt Śledczy w Sosnowcu jest uznawany za kolebkę związku zawodowego funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa. W sierpniu 1989 r. załoga sosnowieckiego aresztu wystosowała list do władz więziennych, sugerując potrzebę powołania przedstawicielstw pracowniczych, co doprowadziło do powstania niezależnej formacji związkowej w ramach Służby Więziennej.

Działalność i Programy Resocjalizacyjne

Areszt Śledczy w Sosnowcu prowadzi intensywną współpracę z lokalną społecznością, realizując różnorodne programy resocjalizacyjne i readaptacyjne. Kadra penitencjarna wdraża programy skierowane do sprawców przestępstw komunikacyjnych, przemocy w rodzinie, agresywnych zachowań, aktywizacji zawodowej, nabywania umiejętności społecznych oraz ekologiczne.

Chociaż w jednostce nie prowadzi się pełnowymiarowych działań terapeutycznych, duży nacisk kładzie się na inne środki oddziaływania wychowawczego, takie jak praca, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe oraz utrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym. W ramach tych działań funkcjonują biblioteka, świetlica oraz organizowane są zajęcia sportowe. Radiowęzeł wykorzystywany jest do przekazywania informacji oraz audycji edukacyjno-wychowawczych. Organizowane są również imprezy artystyczne, takie jak koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy historyczne oraz spotkania z osobami ze świata sportu i kultury. Osadzeni mają również możliwość uczestniczenia w posługach religijnych oraz spotkaniach z przedstawicielami różnych wyznań.

Współpraca i Szkolenia

Areszt Śledczy w Sosnowcu współpracuje z I Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu, realizując program readaptacyjny „W zgodzie z prawem” oraz umożliwiając osadzonym zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia zawodowe i samodzielną naukę.

Dzięki współpracy z grupą AA organizowane są mitingi antyalkoholowe, które wspierają osadzonych w utrzymaniu abstynencji. W ramach profilaktyki uzależnień psycholodzy prowadzą zajęcia uświadamiające negatywne skutki uzależnień.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Sosnowiec | e-Paczka Sosnowiec | Wypiska Sosnowiec | Widzenia Sosnowiec

Areszt Śledczy w Sosnowcu - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›