Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim

Ledóchowskiego 1
63-400 Ostrów Wielkopolski
woj. wielkopolskie
Zobacz na mapie
telefon:62 59 52 100
e-mail:as_ostrow_wielkopolski@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia dla skazanych udzielane są we wtorki i w niedziele w godzinach 8:15-12:00 oraz w piątki w godzinach od 8:15 do 15:45.

Widzenia dla tymczasowo aresztowanych udzielane są we wtorki i w niedziele w godzinach od 12:15 do 15:45.

Ustalenie dnia i godziny widzenia możliwe jest w dni robocze, najpóźniej jeden dzień przed planowanym widzeniem, telefonicznie w godzinach od 9:00 do 14:00 pod numerem 62 595 21 01

Struktura Organizacyjna

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim podlega Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Łodzi. Jednostka ta przeznaczona jest dla tymczasowo aresztowanych i skazanych mężczyzn (z wyjątkiem osób wymagających osadzenia w specjalnie wyznaczonych oddziałach lub celach z zapewnioną wzmożoną ochroną społeczeństwa i bezpieczeństwa jednostki). Osadzeni pozostają do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp., Prokuratury Okręgowej i Sądu Okręgowego w Koninie, Sądu Okręgowego w Kaliszu oraz Prokuratur Rejonowych i Sądów Rejonowych w Ostrowie Wlkp., Koninie, Kole, Kępnie, Turku, Ostrzeszowie, Krotoszynie, Pleszewie i Jarocinie. Areszt może również przyjmować tymczasowo aresztowanych chorych na cukrzycę insulinozależną.

Decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 7 września 2015 r., do struktury organizacyjnej jednostki został włączony Oddział Zewnętrzny w Kaliszu, który wcześniej podlegał Zakładowi Karnemu w Kaliszu. Obecnie jednostka może pomieścić 341 osób, z czego 261 w Ostrowie Wlkp. oraz 80 w Kaliszu.

Infrastruktura i działalność

Areszt posiada świetlice wyposażone w telewizor, stół do tenisa oraz gry stolikowe. Osadzeni mogą korzystać z urządzeń rekreacyjnych na placach spacerowych. Na terenie jednostki działa radiowęzeł oraz biblioteka, która posiada ponad osiem tysięcy książek.

W areszcie działa Intergrupa Ruchu AA, prowadząca comiesięczne mitingi grupy samopomocowej. Od wielu lat trwa współpraca z grupą modlitewną Odnowy w Duchu Świętym oraz Stowarzyszeniem Gedeonitów. Każdego tygodnia odprawiane są msze święte, odbywają się także indywidualne spotkania z kapelanem oraz z członkami Stowarzyszenia Gedeonitów i Świadkami Jehowy.

Historia

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim został założony w 1863 roku przez pruskie władze zaborcze, równocześnie z budową sądu. Oba budynki wzniesiono w stylu normandzkim, charakterystycznym dla niemieckiej architektury tamtego okresu. Gruntowna przebudowa sądu w okresie międzywojennym oraz generalny remont aresztu w latach 1973-1975 całkowicie zmieniły ich styl.

W czasach kulturkampfu (1874-1876) w więzieniu przebywał Prymas Polski Mieczysław Halka Ledóchowski. W 1925 roku, w hołdzie za jego uwolnienie, społeczność Ostrowa wzniosła pomnik, który został zniszczony przez hitlerowców w 1939 roku i odbudowany w 1984 roku.

W 1919 roku, podczas Powstania Wielkopolskiego, powstańcy przejęli więzienie. Po odzyskaniu niepodległości, władze polskie przekształciły celę Prymasa Ledóchowskiego w kaplicę.

Podczas II wojny światowej, więzienie było nadzorowane przez gestapo i stanowiło etap pośredni dla więźniów kierowanych do innych zakładów karnych i obozów koncentracyjnych. W latach 1939-1945 przeszło przez nie ponad dwa tysiące więźniów, a wyroki śmierci wykonywano zarówno przez rozstrzelanie, jak i powieszenie.

W latach 1973-1975 przeprowadzono generalny remont, który zmienił areszt w nowoczesną jednostkę. W czasie stanu wojennego było miejscem internowania działaczy Solidarności.

Współczesność

Obecnie, areszt przechodzi modernizacje i rozbudowy, aby dostosować jego infrastrukturę do potrzeb przyjęć osób pozbawionych wolności.

Do tej jednostki zrealizujesz zamówienie na paczkę żywnościową, paczkę higieniczną oraz prześlesz pieniądze dla osoby osadzonej tzw. Wypiska. Dodatkowo znajdziesz informację o widzeniach dla rodzin i osób najbliższych dla osadzonych. Możesz też sprawdzić jednostkę na mapie oraz sprawdzić najważniejsze informacje takie jak: telefon, adres korespondencyjny oraz adres mailowy jednostki. Dodatkowo możesz porozmawiać na forum wybranej jednostki oraz wypełnić ankietę, dzięki, której osoby odwiedzającej to miejsce pierwszy raz będą mogły odwiedzić się więcej o tym miejscu.

Paczka do więzienia| Paczka do Aresztu | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka do Aresztu | ePaczka żywnościowa | Paczka Ostrów Wielkopolski | e-Paczka Ostrów Wielkopolski | Wypiska Ostrów Wielkopolski | Widzenia Ostrów Wielkopolski

Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›