Areszt Śledczy w Lublinie

Południowa 5
20-482 Lublin
woj. lubelskie
Zobacz na mapie
telefon:81 71 04 400
e-mail:as_lublin@sw.gov.pl
widzenia:

Widzenia odbywają się w niedzielę i poniedziałki w godzinach od 7:30 do 17:30. Jeżeli w poniedziałek przypada dzień świąteczny, widzenia nie będą realizowane.

Rejestracja widzeń odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu 81 710 44 79 od wtorku do czwartku w godzinach od 8:00 do 11:00 oraz w piątki w godzinach od 8:00 do 14:30 (dotyczy dni niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy), ewentualnie w biurze przepustek przy sali widzeń w dni udzielania widzeń w godzinach od 8:30 do 10:00.
Widzenia udzielane są w dniach: niedziela i poniedziałek w godzinach 7:30 – 17:30.

Areszt Śledczy w Lublinie to Lubelska jednostka penitencjarna przeznaczona dla tymczasowo aresztowanych kobiet i mężczyzn, jak również dla skazanych mężczyzn i kobiet odbywających karę po raz pierwszy. W jednostce działa także ośrodek diagnostyczny, który przeprowadza badania psychologiczno-penitencjarne osadzonych.

Nominalna pojemność jednostki, przy zachowaniu normy powierzchniowej wynoszącej 3 m² na osadzonego, wynosi 1036 miejsc.

Dozór Elektroniczny (SDE)

20 sierpnia 2018 roku w Areszcie Śledczym w Lublinie powstał zespół terenowy dozoru elektronicznego, a w lutym 2020 roku utworzono samodzielny dział dozoru elektronicznego. Obecnie całodobowy monitoring prowadzi 9 funkcjonariuszy SW i 2 pracowników cywilnych, pracując w systemie zmianowym. Główne zadania działu obejmują: sprawdzanie warunków technicznych związanych z wykonywaniem kary, instalację i deinstalację urządzeń monitorujących po zakończeniu lub przerwaniu odbywania kary, a także profilaktyczne wizyty kontrolne w miejscach pobytu skazanych oraz wizyty związane z naruszeniem warunków odbywania kary.

Historia jednostki: Przed powstaniem Aresztu Śledczego przy ulicy Południowej, miejscami odosobnienia były Zamek Lubelski oraz ośrodek pracy więźniów przy ulicy Męczenników Majdanka, zarządzany przez Józefa Żurańskiego. Budowa aresztu rozpoczęła się w czerwcu 1959 roku, po wydaniu zaświadczenia o lokalizacji Centralnego Więzienia z Ośrodkiem Pracy na terenie Abramowic. 29 grudnia 1959 roku Departament Budżetowo-Gospodarczy Ministerstwa Sprawiedliwości upoważnił Centralne Więzienie w Chełmie Lubelskim do załatwienia formalności związanych z przejęciem i ewentualnym wywłaszczeniem terenów w koloniach Wrotków i Abramowice pod budowę Ośrodka Pracy Więźniów w Lublinie.

Około 1999 roku pojawił się pomysł rozbudowy Aresztu Śledczego w Lublinie. W latach 2001-2004 przebudowano budynek kuchni i pralni, mając na uwadze obsługę większej liczby osadzonych. 30 marca 2004 roku Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Lublinie podpisał z firmą SANITEX umowę na budowę nowego pawilonu mieszkalnego, a 14 kwietnia 2004 roku przekazano plac pod budowę.

8 grudnia 2006 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego pawilonu mieszkalnego, który składa się z 4 oddziałów i może pomieścić 386 osadzonych. Cele mieszkalne są jedno-, dwu-, trzy-, cztero- i sześcioosobowe.

Paczka do więzienia | Paczka żywnościowa | ePaczka do więzienia | ePaczka żywnościowa | Paczka Lublin  | e-Paczka Lublin | Wypiska Lublin

Areszt Śledczy w Lublinie - lokalizacja

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin MIP KNF ZPP IAML PRO CIVIUM Niepokonani