Areszt Śledczy w Kielcach

Zagnańska 155
25-563 Kielce
woj. świętokrzyskie
telefon: 41 331 40 91
e-mail: as_kielce@sw.gov.pl
widzenia:

1.Widzenia z osobami odwiedzającymi odbywają się w godz. 9.00 – 15.30, realizowane są w 4 turach (każda z nich do 17 osadzonych), w następującym porządku:

1) dla tymczasowo aresztowanych bądź skazanych zakwalifikowanych jako wymagających osadzenia w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego typu zamkniętego lub aresztu śledczego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu lub aresztu:

a) w piątek,

2) dla skazanych:

-w środę,
-w czwartek,
-w piątek,
-pierwszą, trzecią i piątą niedzielę miesiąca.

3) dla tymczasowo aresztowanych:
-w piątek,
-w drugą i czwartą niedzielę miesiąca.
-Przyjmowanie pisemnych zgłoszeń na widzenia od osób odwiedzających odbywa się w godz. 8.00 – 13.00, w dniu realizacji widzenia. W przypadku, gdy w danym dniu limit zgłoszeń na widzenia zostanie przekroczony przed godziną 13.00, pozostałe zgłoszenia na widzenia nie będą przyjmowane.

2. W piątek oprócz widzeń dla osadzonych, o których mowa w art. 88 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego, dodatkowo realizuje się widzenia dla tymczasowo aresztowanych w godzinach 9:00 – 12:30 (3 tury widzeniowe) oraz dla skazanych (2 tury widzeniowe) w godzinach: 12:30 - 15:30.

3.Dodatkowo widzenia będą realizowane w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.
W przypadku gdy dzień świąteczny, wypadnie w poniedziałek lub we wtorek, widzenia będą udzielane według następujących zasad - dwie pierwsze tury będą przeznaczone dla osób odwiedzających tymczasowo aresztowanych, a pozostałe dwie tury dla osób odwiedzających skazanych. Przyjmowanie zgłoszeń następuje według pkt.2.

4. Przyjmowanie pisemnych zgłoszeń na widzenia udzielane w piątki osobom skazanym odbywa się w godz. 11.00 – 13.00, w dniu realizacji widzenia. Widzenie to realizowane jest w godzinach 13.00 – 16.00, dotyczy tylko jednej tury widzeniowej.

5. Przyjmowanie pisemnych zgłoszeń na widzenia udzielane w piątki osobom tymczasowo aresztowanym odbywa się w godz. 8.00 – 11.00, w dniu realizacji widzenia. Widzenia te realizowane są do godz. 13.00.
9:00 - 15:30

Piątek
dla tymczasowo aresztowanych
9:00 - 12:30
Dla skazanych
12;30 - 15:30

Jak działa serwis zpozdrowieniem.pl? Dowiedz się więcej ›
Rzetelna Firma Rzetelny Regulamin BUP KNF ZPP IAML